xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af Kampagnen om symptomer på kræft 2013

EVALUERINGER 09 JUL 2013

I 2013 lancerede Sundhedsstyrelsen en kampagne omhandlende symptomer på kræft, under overskriften "Rigtige mænd går til lægen", for at skabe større kendskab til symptomer på kræft blandt mænd. Kampagnen blev gennemført i uge 12. Kampagnen har til formål at udbrede kendskabet til kræftsymptomer og medvirke til at fjerne de barrierer, der måtte være i forbindelse med lægesøgning. Dette med henblik på at få de, der oplever symptomer, der kan være tegn på kræft, til at søge læge. Gennem kampagnen ønsker Sundhedsstyrelsen, at det bliver nemmere at tale om kræft, og at det dermed også medvirker til en øget viden om et emne, der kan være svært at tale om.

Evaluering af Kampagnen om symptomer på kræft 2013