xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Psykisk syge kriminelles forløb 2005 - 2009

10 MAJ 2011

I denne beretning vedrørende 2005-2009 vil der først blive redegjort for arbejdsgruppernes arbejde med undersøgelse af sager i 2009 med eksempler på de fundne problemstillinger i årets sager. Efterfølgende gives der på baggrund af det samlede antal undersøgte sager i årene 2005-2010 en oversigt over baggrundsoplysninger for alle undersøgelsens sager med fremhævelse af en række gennemgående problemstillinger, arbejdsgruppernes vurdering heraf samt arbejdsgruppernes anbefa-linger til afhjælpning af heraf. Afslutningsvist beskrives Sundhedsstyrelsens anbefalinger til eventuelle tiltag, som kan medvirke til en forbedring af indsatsen for psykisk syge personer.

Elektronisk udgave