xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om anbefalet længde af pause eller ophør med amning

Denne vejledning handler om anbefalede tider for pause eller ophør med amning i relation til anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 10 NOV 2011

Længden af pauserne er opdateret i henhold til de nye anbefalinger i Annex D i ICRP Publication 106 – Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals.

Ved nuklearmedicinske undersøgelser af kvinder, der ammer, er det nødvendigt at antage, at noget af det radioaktive lægemiddel afsættes i mælken, da mange af disse lægemidler udskilles i brystmælk. Det bør derfor overvejes, om proceduren kan udsættes.

Hvis undersøgelsen skal foretages, skal amningen indstilles, indtil det radioaktive lægemiddel udskilles i så små mængder, at det sikres, at barnet ikke kan modtage en effektiv dosis på mere end 1 mSv. Retningslinjer for pause eller ophør med amning bør derfor følges for de nævnte lægemidler.

Hvis amningen skal fortsættes, anbefales det at malke mælk ud før undersøgelsen og opbevare mælken. Ved første måltid efter undersøgelsen kan barnet mades med den gemte mælk, mens kvinden kan malke ud og kassere den radioaktive mælk.

Hvis den anvendte mængde (aktivitet) er højere end niveauerne i ”Vejledning om referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser”, bør man måle koncentrationen i modermælken og herefter beregne stråledosis til barnet for at sikre at ovennævnte dosisbinding på 1 mSv ikke overskrides.

Hvis man ønsker, at ammepausen gøres kortere end anbefalingerne, kan man ligeledes måle koncentrationen i modermælken.

Udover det hensyn, der omtales her, i forbindelse med amning og mælk, skal der også tages hensyn til den stråling, der kommer direkte fra moderen i forbindelse med indgivning af det radioaktive lægemiddel. Her skal man som altid være opmærksom på at tage de nødvendige forholdsregler med hensyn til graden af kontakt med andre voksne såvel som børn, herunder både barnet, der ammes og andre ældre børn.

Vejledning om anbefalet længde af pause eller ophør med amning

Se desuden

Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Strålebeskyttelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 669 af 01/07/2019) (retsinformation.dk)

Strålingsgeneratorer: Røntgenundersøgelser af gravide