xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Miljø og sundhed 2009

Formidlingsbladet Miljø og sundhed

TIDSSKRIFTER 31 DEC 2009

Miljø og sundhed, nr. 3 2009 (december)

 • resultater fra Inuendo studiet
 • opklaring af fødevarebårne udbrud
 • polyphenoler og forebyggelse af hjertesygdom
 • kombinationseffekter af antiandrogener 

 

Miljø og sundhed, 15. årgang, suppl. nr. 1, oktober 2009: Temanummer om biomonitering

 • Biomarkører for tidlige effekter
 • Biologiske målinger og arbejdsmiljø
 • Biomonitering og fødevarer
 • Overvågning af miljøet i relation til menneskers eksponering
 • Reproduktionsforstyrrelse og perfluorinerede kemikalier
 • Forurening i Arktis. Monitering af niveauer og effekter i arktiske rovdyr.
 • Biomonitering i Grønland. Humane biomarkører – eksponering og effekter.
 • KRAM-undersøgelsen
 • Biomonitering af gravide
 • Sundhedseffekter af fysisk aktivitet hos børn. Hvilke tiltag kan foreslås?
 • CAMP – Copenhagen Aging and Midlife Biobank
 • Dansk deltagelse i COPHES og DEMOCOPHES 

 

Miljø og sundhed, nr. 2 2009 (september)

 • mobiltelefoner og sygdomme i CNS
 • effekter i dyreforsøg af nanopartikler
 • effekter af skifteholdsarbejde
 • miljøbetinget høreskade 
 

Miljø og sundhed, nr. 1 2009 (april)

 • ABO fænotyper og lungecancermortalitet
 • gen-miljøinteraktioner og lungekræft
 • organiske opløsningsmidler, rygning og kronisk bronkitis
 • hormonforstyrrende kemikalier og fedme
 • nyt center for hormonforstyrrende stoffer