xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Evaluering af inspektorordningen

EVALUERINGER 29 JAN 2007

Inspektorordningen har eksisteret siden 1997 og været obligatorisk siden 2001. Formålet med ordningen er at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige uddannelse på de enkelte sygehuse.

Med den seneste Vejledning til brug for Inspektorordningen fra marts 2005 er indført selvevalueringsskema til afdelingen og rapportskabelon til inspektorrapporten. Dette har gjort selvevaluerings- og inspektorrapporterne mere strukturerede og sikret, at de samme evalueringstemaer scores i alle rapporter. Hvert enkelt tema scores 1, 2, 3 eller 4. Denne scoring af temaer gør det muligt dels at se på den samlede score af temaer i de enkelte rapporter og dels at se på hvordan de enkelte temaer scores i rapporterne. 

Evaluering af inspektorordningen