xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lægeprognose. Udbudet af læger 2000-2025

ANALYSER 22 APR 2003

I Lægeprognosen 2000-2025 er der foretaget en fremskrivning af udbudet af læger og speciallæger i Danmark. Af prognosen fremgår det, at der vil indtræde et fald i udbudet af speciallæger de kommende år. Dette fald indtræder samtidig med en stigning i antallet af læger under ét, som følge af et stigende antal kandidater fra universiteterne. I hvilket omfang faldet i udbudet af speciallæger også i praksis vil medføre en mangel på speciallæger i det danske sundhedsvæsen vil afhænge af udviklingen i efterspørgslen efter speciallæger.

Lægeprognose