Engelsk

Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet

10 JAN 2003

I de seneste år har der i såvel forskning som i medierne været en stigende opmærksomhed på fysisk aktivitet, sundhed og forebyggelse. For personer i alle aldre; børn, voksne, ældre, kvinder som mænd har den medicinske forskning fastslået, at de alle opnår positive fysiologiske ændringer som følge af fysisk aktivitet. Med andre ord er det af væsentlig betydning for folkesundheden generelt og fremtidens samfund i særdeleshed at skabe en holdnings- og handlingsmæssig platform hos såvel unge som ældre for at være og vedblive med at være fysisk aktive. 

Formater: