xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

10 år med genstandsgrænser - Om Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne i uge 40, 1990-1999

01 JUN 2000

Det gennemgående budskab i Sundhedsstyrelsens alkoholkampagner i uge 40 har været, at mænd højst bør drikke 21 genstande om ugen og kvinder højst 14 genstande om ugen. Rapporten fremlægger en række analyser af, hvorledes kendskabet til disse genstandsgrænser er spredt fra 1993-1999 i forskellige grupper af befolkningen. Rapporten giver samtidig et samlet overblik over alkoholkampagnerne fra 1990-1999.

10 år med genstandsgrænser