xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Samarbejde sikrer værdig afslutning på livet i Viborg, Silkeborg og Skive

Ny instruks på tværs af kommuner, hospital og praktiserende læger skal hjælpe flere borgere med at få ro og lov til at dø.

I Viborg, Silkeborg og Skive kommune, Hospitalsenhed Midt og de praktiserende læger, også kaldet Midtklyngen, samarbejder man om at give borgerne mulighed for at være medbestemmende i egen behandling for at styrke mulighederne for, at den ældre borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves. Det gør man bl.a. ved at samarbejde om udviklingen af en fælles instruks om fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivning ved hjertestop.

Startede som en drøm

Arbejdet i udviklingen af den fælles instruks startede som en drøm. En drøm om at gøre det muligt for sundhedsprofessionelle at kunne efterleve flere borgeres ønsker i den sidste tid. Dette kan bl.a. gøres ved at have en fælles instruks, der går på tværs af sektorer. I instruksen bliver det tydeligt beskrevet, hvad loven siger, samt hvor dokumentationen skal stå.

Vigtig information på tværs

Instruksen skal resultere i, at lige gyldigt hvilket plejehjem eller hjemmeplejedistrikt i Midtklyngen borgeren indskrives på, så ved sundhedspersonalet, hvor dokumentationen omhandlende fravalg og valg i den sidste tid findes. Ved at sætte fokus på, hvor præcis et evt. fravalg af genoplivning ved hjertestop skal dokumenteres, sikres det, at vigtig information går på tværs – også i overgangene mellem sektorerne samt i akutte situationer. Alt i alt er det en hjælp til, at borgere og pårørende oplever, at ønsker, valg og fravalg på bedst mulig vis efterleves, også i den sidste tid.

Afhjælper digitale udfordringer

Vores digitale systemer snakker ikke altid sammen på tværs af kommuner og sektorer, men ved at blive enige om, hvor dokumentationen skal foregå, ved alle sundhedsprofessionelle i Midtklyngen, hvor de skal lede efter det. Det giver tryghed og sikkerhed for den enkelte borger og dennes pårørende, og derigennem får de sundhedsprofessionelle mulighed for at efterleve borgerens ønsker til den sidste tid.

Opdateret 14 MAR 2022