xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pulje: Teknologi til brugen af livshistorier på plejehjem

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udbredelse af teknologi, der kan styrke brugen af livshistorier på plejehjem. Puljen tager specifikt sigte på mennesker med demens og deres pårørende. Ansøgningsfrist: 10. maj 2024 kl. 12:00.

22 MAR 2024

Alle mennesker har en livshistorie, som er med til at skabe og befæste den enkeltes identitet. Borgere med demens kan imidlertid have svært ved at opretholde deres selvforståelse, fordi de ofte mister mange af deres erindringer.

Brugen af livshistorier i interaktionen med mennesker med demens bidrager til at vække erindringer og skaber nærhed, tryghed og meningsfuldt samvær. Kendskab til borgernes livshistorier er grundlæggende for den personcentrerede omsorg i ældreplejen og er afsæt for en meningsfuld daglig pleje, omsorg og aktivitetsplanlægning.

Digitale løsninger og andre former for teknologi kan medvirke til at styrke brugen af livshistorier, så man bedre kan sikre, at borgeren får en hverdag, som er tilpasset til deres ønsker og behov.

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen udmeldt en ansøgningspulje på 11.2 mio. kr. til udbredelse af teknologi, som kan understøtte livshistorier.

Der kan søges om støtte til udbredelse af eksisterende teknologi, herunder digitale og virtuelle løsninger, som kan styrke brugen af livshistorier. Der kan desuden søges om støtte til udgifter, som er nødvendige for at tilpasse eksisterende teknologi på plejehjem.

Læs mere om puljen:

Teknologi til brugen af livshistorier på plejehjem