xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pilotstudie på Fyn skal indsamle erfaringer med at screene for lungekræft

Sundhedsstyrelsen har inviteret landets regioner til at byde ind på at gennemføre et pilotstudie vedrørende screening for lungekræft. Tre regioner, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, søgte om at gennemføre studiet. Region Syddanmark er blevet vurderet til bedst at kunne gennemføre pilotstudiet, med screening for lungekræft blandt fynske borgere i alderen 60-74 år med særlig risiko for at udvikle lungekræft.

09 FEB 2024

Hvert år dør cirka 3.700 danskere af lungekræft. Og selvom overlevelsen de senere år har været stigende, er den fortsat den laveste på tværs af alle kræftformer. Det skyldes primært, at lungekræften findes sent, når kræften er i et avanceret stadie og har spredt sig så meget, at den vanskelig kan behandles. Det vurderes, at cirka 70 % af alle tilfælde af lungekræft er i et avanceret stadie på diagnosetidspunktet.

Screening for lungekræft kan reducere dødeligheden af lungekræft. Men før det kan besluttes, om det bør indføres som et nationalt screeningsprogram i Danmark, er der behov for at indsamle viden om og erfaringer med de organisatoriske og ressourcemæssige problemstillinger, der knytter sig til at screene for lungekræft i en dansk kontekst. Det er det, pilotstudiet skal være med til at afdække.

For at afprøve screeningsprogrammet for lungekræft i en dansk kontekst har Sundhedsstyrelsen vurderet, at Region Syddanmark og nærmere bestemt Odense Universitetshospital skal gennemføre pilotstudiet vedrørende screening for lungekræft i perioden 2024-2026. Her vil minimum 1000 fynske borgere i alderen 60-74 år, som er i særlig risiko for at udvikle lungekræft, blive tilbudt lavdosis CT-scanning en gang om året i de tre år, pilotstudiet varer. Borgerne vil samtidig blive tilbudt en lungefunktionsundersøgelse, der kan måle, om deres lungefunktion er normal eller nedsat, ligesom de borgere, der ryger, vil blive tilbudt et rygestopkursus.

”Vi har fået tre gode bud på opgaven. Det har været vigtigt i vurderingen, at Region Syddanmark har en stærk AI profil, da pilotstudiet også skal undersøge de teknologiske muligheder i at læse skanningsbillederne med kunstig intelligens (AI),” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Maria Herlev Ahrenfeldt, og fortsætter:

”Det har også været vigtigt for os, at erfaringerne fra Fyn kan videreføres til resten af landet. Det er muligt, da den fynske befolkning er repræsentativ for resten af landet,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Maria Herlev Ahrenfeldt.

Det forventes, at de første invitationer til at deltage i screeningsprogrammet for lungekræft sendes ud via e-boks til de fynske borgere i alderen 60-74 år i løbet af efteråret 2024. De fynske borgere vil i første omgang blive bedt om besvare en række spørgsmål om deres rygevaner og deres helbred, hvorefter borgere i risiko for at udvikle lungekræft vil blive inviteret til lavdosis CT-scanning på enten Odense eller Svendborg Sygehus i slutningen af 2024.

Pilotstudie vedrørende screening for lungekræft

Kort om processen bag pilotstudiet

Sundhedsstyrelsen har i et tilskudsopslag den 8. december 2023 inviteret landets regioner til at indsende forslag til gennemførsel af et pilotstudie vedrørende screening for lungekræft. Ved fristens udløb den 10. januar 2024 havde tre regioner ansøgt Sundhedsstyrelsen: Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

 

Alle tre ansøgere opfyldte de opstillede tildelingskriterier i tilskudsopslaget. Sundhedsstyrelsen har heraf vurderet, at Region Syddanmark har præsenteret den stærkeste ansøgning.

 

Sundhedsstyrelsen og regionerne vil løbende følge pilotstudiet for at høste erfaringer med de forskellige perspektiver undervejs. Efter pilotstudiets afslutning i 2026 vil der blive sat et større analysearbejde i gang i Sundhedsstyrelsen. Det skal lede frem til at vurdere, om screening for lungekræft bør indføres som et nationalt screeningsprogram på linje med screening for tarmkræft, brystkræft og livmoderhalskræft.