xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opdateret vejledning om maksimale ventetider er klar

Efter en offentlig høring er Sundhedsstyrelsen nu klar med en opdateret vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme. Vejledningen erstatter vejledning nr. 9259 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme.

11 APR 2024

Sundhedsstyrelsen har opdateret den hidtidige vejledning om maksimale ventetider. I arbejdet med at opdatere den har det især været vigtigt, at den uddyber og præciserer, hvordan lovgivningen skal forstås, når patienter udredes og behandles for kræft på sygehusene.

”Vejledningen tager udgangspunkt i de vejledningsbehov og tvivlsspørgsmål, som kan opstå. Derfor indeholder vejledningen nu en tydeliggørelse af, hvilke specifikke forløb der er omfattet af reglerne om maksimale ventetider og en uddybning af dokumentation i patientjournalen,” fortæller enhedschef Tanja Popp og uddyber, at Sundhedsstyrelsen løbende vil være i dialog med regionerne, mens de implementerer den opdaterede vejledning:

”Der vil naturligt opstå spørgsmål fra regioner og fagfolk om forståelsen af reglerne om maksimale ventetider over tid. Det vil vi gerne hjælpe med at afklare – dels med den reviderede vejledning og dels ved, at vi løbende hjælper hinanden med at få tvivlsspørgsmålene frem, så regionerne får tilrettelagt udredning og behandling for kræft, og reglerne om maksimale ventetider overholdes.”

Sundhedsstyrelsen vil derfor fremadrettet involvere både patientrepræsentanter, erfaringer fra patientrådgivning og -vejledning, driftsrepræsentanter og faglige repræsentanter i løbende opfølgning på den opdaterede vejledning.

Den reviderede vejledning har været i offentlig høring i perioden 12. februar til 11. marts 2024, før den nu er færdiggjort. Undervejs har Sundhedsstyrelsen samarbejdet med en bredt sammensat arbejdsgruppe med deltagelse af regionerne, Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt inddraget andre organisationer og videnspersoner i processen. 

Sundhedsstyrelsen har modtaget høringssvar og tilpasset vejledningen efterfølgende. Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme. Den nye vejledning erstatter den hidtidige, som var fra 2015.

Se vejledning

Se høringsnotat mm.

Læs mere om maksimale ventetider

11. april 2024: dato rettet fra '12. februar til 11. marts 2023' til '12. februar til 11. marts 2024'