xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Netværk om voldsomme episoder i ældreplejen

Hvilken rolle spiller den psykologiske tryghed blandt de ansatte i forhold til at forebygge og håndtere voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen? Og hvordan klæder vi unge og nyansatte godt på til at arbejde i ældreplejen? Tilmeld dig Sundhedsstyrelsens to netværksdage for ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

05 MAR 2024

Sundhedsstyrelsen har i en årrække arbejdet med indsatser under Handlingsplan til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen. Indsatserne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, der handler om, hvordan man i praksis kan etablere en systematisk og forebyggende tilgang til arbejdet med at skabe trivsel og tryghed i hverdagen for både borgere og medarbejdere i ældreplejen.

En af indsatserne er netværk målrettet ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om voldsomme episoder. På netværksmøderne er der fokus på udvalgte temaer i forhold til det generelle arbejde med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder i ældreplejen. Her får du faglig viden og inspiration til, hvordan du kan arbejde med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder i praksis. Efter oplæggene vil der blive lavet en række øvelser, hvor du får mulighed for at få inspiration fra de andre deltagere og dele ud af dine egne erfaringer.

I foråret er temaet psykologisk tryghed på arbejdspladsen, og i efteråret er der fokus på, hvordan man kan klæde unge og unge og nyansatte på til at indgå i plejen og omsorgen med særligt fokus på at forebygge voldsomme episoder.

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er med til at skabe trygge rammer, hvor medarbejderne tør åbne op for deres oplevelser med den uforståelige og sommetider voldsomme adfærd, som de møder hos borgere med kognitiv svækkelse. Derfor spiller psykologisk tryghed også en væsentlig rolle, når det kommer til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder i ældreplejen.
Psykologisk tryghed er tema for netværksmødet i april 2024. På netværksmødet får du som leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant faglige indspil til, hvordan du kan arbejde mere systematisk med at sikre den psykologiske tryghed på din arbejdsplads.

Unge og nyansatte

Unge og nyansatte, herunder ufaglærte i ældreplejen, er særligt udsatte, når det kommer til voldsomme episoder i ældreplejen. Det viser en afdækning, som Sundhedsstyrelsen fik foretaget af PwC i 2019-2020.
Undersøgelsen viste, at denne målgruppe er mere udsat, fordi de typisk er mindre erfarne i praksis, og de mangler faglig viden og kompetencer om eksempelvis demens, borgernes behov og socialpædagogiske greb til fx at nedskalere en konflikt. Som leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant spiller du en væsentlig rolle i forhold til at klæde unge og nyansatte på din arbejdsplads på til arbejdet. Ved at deltage i netværksmødet i oktober 2024 får du inspiration til, hvordan du kan give unge og nyansatte en tryg start på arbejdslivet i ældreplejen.

Målgruppe for netværksmøderne

Netværksdagene er for dig, der er leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant i ældreplejen. Du arbejder enten i en kommunal, privat eller selvejende plejeenhed.

Tid og sted

Netværksdagene afholdes i april 2024 og oktober 2024. Nedenfor kan du se, hvor og hvornår netværksmøderne afholdes:

  • Region Sjælland: 8. april 2024 og 21. oktober 2024. Afholdes på Scandic i Ringsted.
  • Region Hovedstaden: 10. april 2024 og 28. oktober 2024. Afholdes på Park Inn By Radisson i København (Copenhagen Airport hotel).
  • Region Syddanmark: 11. april 2024 og 24. oktober 2024. Afholdes på Comwell H.C. Andersen i Odense.
  • Region Nordjylland: 17. april 2024 og 29. oktober 2024. Afholdes på Comwell Hvide Hus i Aalborg.
  • Region Midtjylland: 18. april 2024 og 24. oktober 2024. Afholdes i DGI-huset i Aarhus.

Møderne afholdes i tidsrummet 11.30-15.00

Du tilmelder dig begge netværksmøder ved tilmelding.

Tilmeld dig allerede nu

Du kan kun deltage i det netværk, som afholdes i den region, hvor din arbejdsplads er placeret. Det er gratis at deltage og forplejning er inkluderet.

På hvert netværk er der plads til 50 deltagere. Tilmelding foregår efter ”først til mølle”-princippet. Sundhedsstyrelsen forbeholder sig retten til at sortere i de tilmeldte deltagere.

Fristen for tilmelding er 1. april 2024

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at medarbejdere om muligt deltager sammen med deres leder for at sikre implementering og ledelsesforankring.

Tilmeld dig