xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mød Sundhedsstyrelsen på DemensDagene 2024

Sundhedsstyrelsen vil igen i år være repræsenteret med en stand på DemensDagene, som løber af stablen den 2.-3. maj i Tivoli Congress Center. I år uddeler vi inspirations- og læringsmaterialer, der kan anvendes i arbejdet med at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

01 MAJ 2024

Hvert år deltager Sundhedsstyrelsen i DemensDagene, hvor vi får mulighed for at gå i dialog med fagfolk fra både kommuner og regioner, der i dagligdagen arbejder med mennesker med demens. Igen i år deltager vi med en stand, hvor man kan komme forbi og høre om Sundhedsstyrelsens indsatser samt inspirations- og læringsmaterialer til arbejdet med at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

Der er behov for at forbedre kvaliteten i pleje og behandling af mennesker med demens, så færre får brug for antipsykotisk medicin. I Sundhedsstyrelsen arbejder vi løbende på at udvikle forskellige støttematerialer til praksis, og det er blandt andet dem, vi fortæller om på DemensDagene,” siger Sara Louise Friis Rose, sektionsleder i Enhed for Ældre og Demens, der ser frem til arrangementet:

”Vi glæder os til at møde alle interesserede og udveksle viden og erfaringer om demens, og vi håber at få igangsat nogle gode drøftelser om trivsel hos mennesker med demens og forebyggelse af voldsomme episoder og brug af antipsykotisk medicin.” 

I Sundhedsstyrelsens stand kan besøgende blandt andet høre mere om, hvordan man i ældreplejen kan arbejde med at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

Vi fortæller også om vores nye korte rådgivningsforløb, hvor kommuner og private leverandører på ældreområdet kan få rådgivning og sparring til at styrke deres indsats med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder i ældreplejen.

Her kan du også møde Sundhedsstyrelsen

Torsdag den 2. maj 2024 deltager vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Steen Dalsgård Jespersen, i et symposium om antipsykotisk medicin og demens. Her fortæller han om den nationale alliance til at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

Fredag d. 3. maj 2024 holder Fie Madvig Larsen fra Sundhedsstyrelsens enhed for Evidensbaseret Medicin oplæg om, hvordan vi generelt arbejder med at nedbringe uhensigtsmæssig medicinering hos ældre og kognitivt svækkede ved hjælp af blandt andet seponeringslisten og anbefalingerne for polyfarmaci ved multisygdom.

Antipsykotisk medicin til mennesker med demens

Der er klare sundhedsfaglige anbefalinger mod at bruge antipsykotisk medicin til mennesker med demens, idet denne behandling kan give alvorlige bivirkninger og øget dødelighed, og effekten er i bedste fald beskeden. Alligevel får ca. hver femte borger med demens antipsykotika. Blandt beboere på plejehjem får ca. 27 procent antipsykotisk medicin, mens det for borgere, der bor i eget hjem, er 13 procent.

 

Det tredje mål i den nationale demenshandlingsplan 2025 er at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens inden udgangen af 2025 gennem en forbedret pleje- og behandlingsindsats. Da handlingsplanen blev udarbejdet i 2016, lå det gennemsnitlige forbrug på landsplan på 19,7 procent for borgere over 65 år. Andelen det seneste år er faldet fra 19,6 procent i 2022 til 19,0 procent i 2023. Det er tredje år i træk med en let faldende tendens.