xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

En ny sundhedsprofil stiller skarpt på unges sundhed og trivsel på FGU-skolerne

En nylig offentliggjort sundhedsprofil har kastet lys over helbred og trivsel for unge på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Resultaterne er med til at give et mere nuanceret billede af danske unges sundhed.

08 APR 2024

For mange unge er Forberedende grunduddannelse (FGU) til unge under 25 år et godt og nødvendigt skridt på vejen mod en ungdomsuddannelse. Men FGU-elever er indtil nu blevet forbigået i større undersøgelser om danske unges trivsel. Nu har en undersøgelse kortlagt det fysiske og mentale helbred hos de unge på den forberedende grunduddannelse, og det står både bedre og værre til, hvis man sammenligner med de nyeste tal for de 16-24-årige i Danskernes sundhed 2023.

Den gennemsnitlige score for livstilfredshed blandt FGU-elever er på 6,4 ud af 10, hvilket er betydeligt lavere end deres jævnaldrendes - til gengæld har næsten hver tredje FGU-elev ikke drukket alkohol det sidste år, hvilket er en højere andel end blandt deres jævnaldrende. Rapporten viser dog også, at flere FGU-elever har overvægt. Undersøgelsen er med til at nuancere billedet af unges sundhed, mener enhedschef Niels Sandø.

"Den nye viden giver os et mere alsidigt billede af unge på FGU-skolerne og den unge generation i det hele taget. Førhen har vores viden om unges trivsel primært været baseret på dem, der går på gymnasiet eller erhvervsskole, men det er afgørende, at vi får kortlagt sundhed og trivsel på tværs af alle danske unge, så vi kan sætte ind med de rette tiltag,” siger Niels Sandø.

Undersøgelsen ”Sundhed og trivsel blandt elever på FGU 2023" bygger på svar fra 25 af landets 27 FGU-institutioner. Statens Institut for Folkesundhed har stået bag gennemførelsen af sundhedsprofilundersøgelsen og de lokale rapporter, der blev indsamlet via spørgeskemaer i efteråret 2023.

Viden baner vejen for målrettede indsatser

Den nye viden, der er kommet frem i sundhedsprofilen, er et vigtigt redskab til at kunne sætte ind med målrettede indsatser og forbedre sundheden og trivslen blandt FGU-eleverne. Sammen med kortlægningen af FGU-institutionernes sundhedsfremmende praksis, udført af Steno Diabetes Center Copenhagen, vil denne viden skabe et solidt fundament for handling. De lokale data fra rapporten vil desuden blive brugt til at se på, hvad der er af muligheder for sundhedsfremme på de enkelte FGU-institutioner.

”Netop fordi tidligere undersøgelser af børn og unges sundhed og trivsel enten har fokuseret på grundskole, gymnasie- og erhvervsskoleelever, har det ikke været muligt at tilrettelægge indsatser, der har specifikt fokus på FGU-elevernes udfordringer. Den nye viden, vi har fået, betyder at vi kan sætte ind mere målrettet hos denne gruppe af unge,” siger enhedschef Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen. 

Det er dermed håbet, at de indsigter, der er kommet frem gennem denne undersøgelse, vil føre til en mere effektiv indsats for at støtte de unge på FGU-skolerne i deres trivsel og sundhed. Her har særligt skolerne selv, kommunen og forældrene til de unge, der går på FGU, en særlig opgave. Forhåbentlig kan de nye rapporter hjælpe til at sundheds- og trivselsindsatser bliver prioriteret, og at der kan findes inspiration til handling.

Sundhed og trivsel blandt elever på FGU 2023

11. april 2024: Der var en datafejl i den gennemsnitlige score for livstilfredshed blandt FGU-elever. Fejlen er rettet, og den korrekte score er 6,4 ud af 10.