xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsen har revideret vejledningen til uddannelsen i akutmedicin

Det lægelige speciale i akutmedicin blev etableret i 2018. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende oplevet udfordringer med, hvordan reglerne skulle tolkes af læger og videreuddannelsesregionerne. Det skal den nye vejledning hjælpe med.

23 AUG 2023

Sundhedsstyrelsen har de seneste år behandlet flere dispensationsager om merit til speciallægeuddannelsen i akutmedicin. Merit betyder, at et eller flere uddannelseselementer fra en tidligere uddannelse kan træde i stedet for dele af den nye speciallægeuddannelse. Det kan for eksempel betyde, at den nye uddannelse i nogle tilfælde kan afkortes. 

Reglerne er imidlertid blevet fortolket forskelligt af læger, der søgte merit, og de videreuddannelsessekretariater der laver meritvurderingerne. Derfor er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der er behov for at præcisere reglerne, så alle parter tolker dem ens. 

”Vi har oplevet, at læger der gerne vil være speciallæger i akutmedicin, er kommet i klemme mellem den tolkning, der bliver lavet ved meritvurderingen lokalt, og den tolkning vi og Styrelsen for

Patientsikkerhed, som myndigheder, laver efterfølgende, når autorisationen skal godkendes. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Derfor har vi revideret meritvejledningen for akutmedicin, så det er tydeligt, hvordan reglerne skal forstås”, siger enhedschef Claus Malta. 

De tidligere vejledninger på området, som også beskrev forhold omkring de nu udløbne, overgangsordninger, er samtidig blevet erstattet af en ny samlet vejledning. Den nye vejledning bygger på en grundig juridisk gennemgang af eksisterende lovgivning og vejledninger. Indholdet af vejledningen svarer fortsat til det, der er hjemmel til i de gældende regler, og som står beskrevet i bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger (BEK nr 96 af 02/02/2018). 

Akutmedicin er et speciale, der har udfordringer med at rekruttere nye læger. Men manglen på nye læger må ikke ændre på, at der skal være en høj kvalitet blandt de kommende speciallæger, siger Claus Malta: 

”Det er vigtigt for patientsikkerheden, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten af de speciallæger, der får autorisation. Det gælder uanset, hvordan de er kommet ind i specialet”, siger Claus Malta.

 

Om det lægelige speciale i akutmedicin

Det lægelige speciale i akutmedicin blev etableret i 2018. Samtidig blev der indført midlertidige overgangsbestemmelser i bekendtgørelsen for at hjælpe specialet i gang. Der blev desuden udsendt en vejledning om merit til specialet, der skulle supplere den generelle meritvejledning, der gælder for alle 39 lægefaglige specialer.

 

Den reviderede vejledning er en juridisk vejledning. Det betyder, at vejledningen ikke indeholder nye regler, men skal hjælpe læger og videreuddannelsessekretariater med at efterleve intentionerne og reglerne i den eksisterende bekendtgørelse.