xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lægemidler til nikotinafvænning kan bruges til afvænning af alle former for tobaks- og nikotinprodukter

Formålet med at bruge lægemidler til nikotinafvænning er at afhjælpe afhængighed frem for en potentiel langvarig afhængighed af tobaks- og nikotinprodukter. Det er Sundhedsstyrelses vurdering, at både håndkøbs og receptpligtige lægemidler til nikotinafvænning kan bruges til afvænning af alle typer af tobaks- og nikotinprodukter Brug af håndkøbsmedicin til nikotinafvænning til børn og unge under 15 år bør ske i samråd med lægen.

14 JUN 2023

Der findes en lang række håndkøbsmedicin til nikotinafvænning, som er godkendt til behandling af tobaksafhængighed (eksempelvis cigaretter, pibetobak, cigarer, tyggetobak, snus mv.). Da nikotinabstinenser følger det samme mønster, uanset hvilket nikotinprodukt afhængigheden stammer fra, vurderer Sundhedsstyrelsen, at håndkøbsmedicin til nikotinafvænning kan bruges til afvænning af alle nikotinholdige produkter, herunder eksempelvis nikotinposer og e-cigaretter (herunder vapes og puffbars), og gerne i tillæg til et rådgivningsforløb. Man skal dog som bruger være opmærksom på, at lægemiddelbehandling kan være forbundet med en betydelig brugerbetaling. 

”Lægemidler til behandling af nikotinafhængighed er godkendt på et tidspunkt, hvor nikotinprodukterne typisk var tobaksprodukter. I dag ser vi en stor stigning i brugen af nikotinprodukter, der ikke indeholder tobak, og vi oplever, at der er usikkerhed om, hvorvidt man også kan bruge de lægemidler, der er godkendt til tobaksprodukter, til behandling af nikotinafhængighed, når man anvender andre nikotinprodukter. Det er vores vurdering, at både håndkøbs og receptpligtige lægemidler også kan anvendes til behandling af nikotinafhængighed, når man anvender andre former for nikotinprodukter. Derudover mener vi, at lægemidler i højere grad end i dag bør bruges til behandling af nikotinafhængighed hos unge, da det er bedre end at fortsætte en potentiel langvarig afhængighed,” siger fuldmægtig Fie Madvig Larsen.

For produkter til nikotinafvænning er der variation i hvilken indikation de forskellige lægemidler til behandling af nikotinafvænning er godkendt til. Det skal derfor bemærkes, at der derfor principielt kan være tale om off-label behandling, når nikotinafhængighed behandles.

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Der har ikke tidligere været anbefalinger til andet end behandling af afhængighed af røgtobak, og Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har i sin vurdering skelet til de svenske retningslinjer, da Sverige har en længere historik med brug af røgfrie tobaksprodukter end Danmark. I de svenske retningslinjer anbefales det, at lægemidler til nikotinafvænning kan bruges til afvænning af snus. 

Læger opfordres til at henvise til kommunale stoptilbud, apoteket eller Stoplinien (som er en gratis national telefonisk stoprådgivning), som kan give borgeren konkret rådgivning om håndkøbsmedicin, samt yde professionel støtte i forbindelse med borgerens stopforløb – uanset hvilken type nikotinprodukt borgeren bruger. Til at beregne hvilken dosis af håndkøbsmedicin, der skal benyttes i den konkrete situation, findes en omregningstabel i STOPbasens basisspørgeskema for deltagere i stopaktiviteter. Her er det angivet, hvor mange cigaretter et konkret forbrug af for eksempel snus og e-cigaretter svarer til. Hvis afhængigheden er så stor, at der er behov for højere doser af medicin end det medicinen er godkendt til, bør behandlingen ske i samråd med lægen. 

Vurderingen kan findes i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 3, 2023

 

Hvad er off-label brug?

Enhver brug af lægemidler uden for et godkendt produktresume er off-label brug.  Det vil sige at lægemidler bliver brugt uden for de rammer, som producenten har anført i produktresuméet, hvad enten det gælder indikation, dosering, alder m.m. For ethvert godkendt lægemiddel er der et tilhørende produktresume, hvor de vilkår lægemidlet er godkendt på fremgår.

 

Det er firmaet bag produktet, der søger sundhedsmyndighederne om såvel indikationsområde og andre vilkår, præparat ønskes godkendt med. Sundhedsmyndighederne kan ikke pålægge en ansøger, at søge om en given indikation, lægemiddelform, styrke eller andet.

 

Ved ordination eller råd om brug af lægemidler udenfor indikationsområdet til nikotinafvænning skal borgeren informeres om, at behandlingen er uden for godkendt indikation, og at indikationen derfor ikke kan genfindes i indlægssedlen. 

 

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt fra IRF om lægemidler