xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Konference sætter spot på det gode pårørendesamarbejde i ældreplejen

Nu åbner tilmeldingen til Sundhedsstyrelsens konference ”Understøt det gode pårørendesamarbejde i ældreplejen”. Kom og få viden, inspiration og nye materialer om pårørendesamarbejdet på denne konference, som finder sted den 7. juni i Odense.

17 APR 2023
Hjælper og pårørende taler sammen

Samarbejdet med pårørende fylder meget i hverdagen i ældreplejen – både når det går godt, og når det er svært. Og det er helt afgørende med et godt samarbejde både for borgeren, den pårørende og for medarbejdernes pleje, trivsel og arbejdsglæde.

Få viden, inspiration og en spritny håndbog

På konferencen får du inspiration fra andre og materialer, du kan bruge til at understøtte pårørendesamarbejdet i ældreplejen. Fx får du udleveret en helt ny håndbog om det gode pårørendesamarbejde udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

”Vi glæder os til at præsentere jer for de materialer vi har udviklet til at understøtte det gode pårørendesamarbejde. Samtidig bliver der rig mulighed for at udveksle erfaringer, tage gode idéer med sig hjem og ikke mindst netværke med andre der også gerne vil blive endnu bedre til pårørendesamarbejdet,” fortæller sektionsleder Helle Dalum, enhed for Ældre og demens.

Hvem kan deltage?

Konferencen er målrettet ledere og medarbejdere i ældreplejen herunder udviklingskonsulenter, arbejdsmiljørepræsentanter, pårørendevejledere, medarbejdere i forvaltningen, der i det daglige arbejder med det gode pårørendesamarbejde på ældreområdet. Det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig senest den 31. maj. Tilmeldingen sker efter først til mølle-princippet.

Mere om programmet

På konferencen vil du bl.a. møde:

 • Ældreministerens perspektiv: Ældreminister Mette Kierkgaard giver sit perspektiv på vigtigheden af pårørendesamarbejdet i ældreplejen
 • Sundhedsstyrelsens perspektiv: Sektionsleder Helle Dalum fra enhed for Ældre og demens fortæller, hvorfor Sundhedsstyrelsen mener pårørendesamarbejdet også er en vigtig faglighed i ældreplejen
 • De pårørendes perspektiv: Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark, stiller spørgsmålet "Hvad synes du inddragelse betyder?"
 • Den kommunale leders perspektiv: Gitte Nørgaard, chef for sygepleje og hjemmepleje, Herning Kommune, taler om gevinster ved pårørendesamarbejdet
 • FOA’s perspektiv: Louise Brandstrup, Sundhed- og Servicesektorformand FOA Sydfyn om pårørendesamarbejdet i krydsfeltet mellem faglighed og følelser
 • Ekspert i kropssprogs perspektiv: Jesper Bergstrøm bl.a. kendt fra TV programmerne 'taler du kropssprog' dykker ned i relationsarbejdet med udgangspunkt i adfærdspsykologi og kropssprog. 

Desuden vil du få mulighed for at deltage i nedenstående workshops:

 • Styrk den relationelle faglighed i det nære samarbejde med pårørende
 • Pårørendepolitik – fra papir til praksis
 • Invitér de pårørende ind i de formelle beslutningsrum
 • Pårørendesamarbejdet som en del af en arbejdsmiljøindsats
 • Husker vi alle pårørende?
 • Pårørendetrivsel fra a til z

Se hele programmet, og tilmeld dig