xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen gør status over opgaver på strålebeskyttelses­området i årsberetning

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag årsberetningen for de opgaver, der er udført i 2022 på strålebeskyttelsesområdet og gør samtidig status over arbejdet med at udarbejde nye vejledninger til fagpersoner, der arbejder med stråling.

23 JUN 2023

Årsberetningen beskriver de vigtigste opgaver og resultater i 2022 på strålebeskyttelsesområdet. Der er særligt fokus på opgaver og resultater på tilsynsområdet, hvor vurderingen igen i 2022 var, at virksomhederne overordnet efterlever kravene i lovgivningen og løbende arbejder på forbedringer af strålebeskyttelsen. Årsberetningen indeholder også en beskrivelse af Sundhedsstyrelsens deltagelse i internationalt og nationalt samarbejde, der danner grundlag for en stor del af tilsynsstrategien og strålebeskyttelsesopgaverne.

Et andet vigtigt element i strålebeskyttelsesarbejdet er dosisovervågning af personer, der i forbindelse med deres arbejde kan udsættes for stråling, og dosisrapportering er derfor også en væsentlig del af årsberetningen. Dosisrapporteringen viser, at niveauet af doser til stråleudsatte arbejdstagere i 2022 ligger lavt i lighed med de foregående år, hvilket er udtryk for, at arbejdet med optimering af strålebeskyttelsen på arbejdspladserne i høj grad lykkes.

Nye vejledninger på baggrund af strålebeskyttelsesloven

Strålebeskyttelsesloven fra 2018 og arbejdet med den har været anledning til at opdatere eller komme med helt nye vejledninger på strålebeskyttelsesområdet.  I alt er der kommet 19 nye eller opdaterede vejledninger fra 2019 til i dag, heraf 5 i 2022. Vejledningerne skal bidrage til, at reglerne på området bliver forstået og anvendt korrekt, og de er derfor et vigtigt element i forhold til at sikre optimal strålebeskyttelse på arbejdspladserne.

”Vi bruger strålekilder i rigtig mange sammenhænge både i sundhedssektoren og i industrien, og det er et omfattende arbejde at udarbejde nye vejledninger til alle disse forskellige fagområder. Vi er nået i mål med rigtig mange vejledninger, også flere store og centrale vejledninger på strålebeskyttelsesområdet og fortsætter arbejdet i 2023, hvor vi i første halvår har udgivet tre nye vejledninger,” siger Mette Øhlenschlæger, enhedschef i Sundhedsstyrelsens enhed for Strålebeskyttelse (SIS).

Se Myndighedens årsberetning 2022

Nedenfor ses en oversigt over de vejledninger, der er udgivet i forlængelse af lovkomplekset fra 2018:

 

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

Nyt om strålebekyttelse