xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsen afrunder retningslinje for behandling med Paxlovid til behandling af covid-19

Forebyggende behandling af alvorlig covid-19 er fortsat relevant for visse personer i øget risiko

01 NOV 2023

Siden oktober 2022 har Sundhedsstyrelsen haft en midlertidig retningslinje for visitation og behandling med lægemidlet Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) til behandling af covid-19.

Retningslinjen var gældende frem til august 2023 og beskrev rammerne for opsporing, visitation og behandling med lægemidlet samt ansvarsfordelingen i forhold til ordination.

Med baggrund i udviklingen i epidemien samt de erfaringer, der hidtil er gjort med ordination af Paxlovid, vurderes det, at Sundhedsstyrelsens retningslinje nu kan afrundes og den fremadrettede organisering af rammerne for forebyggende behandling af personer i øget risiko kan overgå til regionerne og almen praksis.

Det understreges, at Paxlovid fortsat er et relevant lægemiddel i behandlingen af covid-19 for bestemte personer i øget risiko.

Dansk Selskab for Infektionsmedicin har publiceret retningslinjer for behandling af covid-19, og lægen kan lade sig vejlede af det godkendte produktresumé for Paxlovid.

Afrundingsnotat

Godkendt produktresume

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet

Nyt om smitsomme sygdomme og vaccination