xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sidste besøg af Arbejdstilsynet

Sundhedsstyrelsen havde den 13. april et afsluttende besøg af Arbejdstilsynet. Det skete som opfølgning på et forløb aftalt sidste år.

18 APR 2023

Baggrunden for dette forløb var, at Arbejdstilsynet i juni 2022 havde afholdt nogle medarbejderinterviews, som gav en mistanke om, at der var et arbejdsmiljøproblem med stor arbejdsmængde og tidspres blandt sektionsledere. Efter besøget aftalte Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen, at Sundhedsstyrelsen skulle løse problemet og forbedre arbejdsmiljøet.

Siden da har der været arbejdet intenst med arbejdsmiljøet for sektionsledere – og desuden for chefer på alle niveauer i hele Sundhedsstyrelsen for at gå grundigt til værks. Der blev lavet en afdækning af de rejste problemstillinger og en handleplan med flere initiativer. Et arbejde, som nu formelt er blevet afsluttet.

Inden det afsluttende besøg den 13. april 2023 havde Arbejdstilsynet modtaget en plan med gennemførte og igangsatte initiativer, og på mødet talte de med Arbejdsmiljøorganisationen og yderligere repræsentanter for sektionslederne og direktionen. På mødet anerkendte Arbejdstilsynet Sundhedsstyrelsen for at have lavet en grundig afdækning både i bredden og dybden i hele organisationen, hvilket de fandt var den bedste måde at gribe det an på. De vurderede desuden, at det var relevante spor, Sundhedsstyrelsen har valgt at arbejde med. Tilsammen har det givet en læring på tværs og styrket sammenhængskraften i organisationen.

”Torsdagens møde med Arbejdstilsynet var godt og positivt. Det afslutter det aftalte forløb, vi har haft. Og vi fik som organisation endda meget stor ros for resultatet og forløbet undervejs med afdækning, problemløsning og igangsatte tiltag,” siger Sundhedsstyrelsens vicedirektør, Steen Dalsgård Jespersen. 

Arbejdstilsynet vurderede, at:
der er etableret en bæredygtig kultur i forhold til deadlines for sager samt fastholdelse af en god praksis

  • der er etableret et ”strukturelt værn” i ledelsesgruppen og aftalt et samarbejde med departementet (om bestillinger mv.), hvilket har en positiv effekt på arbejdspresset
  • der er fortsat arbejdsmæssige peaks, som der må være i en organisation som vores, men der er fokus på at begrænse det og give mulighed for restitution efterfølgende 
  • der ikke på baggrund af sygefraværsopgørelser tegn på udbrændthed og sygdomsbelastning blandt sektionslederne

Sidst, men ikke mindst, konkluderede Arbejdstilsynet, at vi som organisation har haft et stort mod i arbejdet med at sikre et bedre arbejdsmiljø. Noget, som ifølge tilsynet ikke altid ses, når emnerne er svære.

”De vurderede, at vi med en lærende og nysgerrig tilgang har skabt det, de kalder en proaktiv sikkerhedskultur. En kultur, hvor vi opfatter os som ”hinandens arbejdsmiljø”. De konkluderede, at aftaleforløbet vedrørende stor arbejdsmængde og tidspres blandt sektionslederne i Sundhedsstyrelsen er efterkommet, og opgaven for os bliver at fastholde og udvikle det gode arbejde. Dét vil vi fortsætte i den kommende tid i enhederne og på husniveau,” siger Steen Dalsgård Jespersen.

Arbejdstilsynet har sendt deres formelle besøgsrapport, som markerer afslutningen af forløbet for deres side. Du finder den nedenfor.

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn