xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nyt nationalt råd skal følge 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed

Sundhedsstyrelsen inviterer en bred række af organisationer til at deltage i et nyt nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed. Rådet skal være med til at sikre, at de igangsatte indsatser under 10-årsplanen kommer godt fra start, og at de gør en forskel. Samtidig er der nedsat en række faglige arbejdsgrupper.

17 MAJ 2023

Det nye nationale råd skal følge implementeringen af de mange indsatser i aftalen om den politiske 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Sundhedsstyrelsen og Bolig- og Socialstyrelsen offentliggjorde i 2022 et fagligt oplæg, som ligger til grund for den politiske aftale om en 10-årsplan. De mange organisationer, der hjalp med at skrive det faglige oplæg til 10-årsplanen, inviteres nu til at deltage i rådet. 

”Et gennemgribende løft af indsatsen til mennesker med psykiske lidelser både på sygehusene og i kommunerne bliver en af vigtigste opgaver for sundhedsvæsenet og ikke mindst Sundhedsstyrelsen i de kommende år. Derfor har vi også glædet os meget til at samle de mange engagerede organisationer, som hjalp os med det faglige oplæg igen. Sammen skal vi følge op på, at intentionerne i 10-årsplanen, og de mange indsatser vi i fællesskab blev enige om, nu skal ud og virke og være til gavn for de mennesker, det hele drejer sig om: Patienterne og deres pårørende,” siger Søren Brostrøm, Direktør i Sundhedsstyrelsen og forperson for det kommende Nationale råd for psykiske lidelser og mental sundhed. 

Faglige arbejdsgrupper skal sætte rammer for tilbuddene

Derudover har Sundhedsstyrelsen sammen med Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet nedsat en række faglige arbejdsgrupper, der i den kommende tid skal hjælpe med at beskrive de faglige rammer for de forskellige tilbud og indsatser under 10-årsplanen. Der skal blandt andet etableres et nyt behandlingstilbud til børn og unge i kommunerne, og der skal laves rammer for en bedre indsats til børn, unge og voksne, som lider af alvorlige psykiske sygdomme som eksempelvis skizofreni. Arbejdet gennemføres i tæt samarbejde med andre styrelser på bl.a. social- og skoleområdet. Du kan se et samlet overblik over arbejdsgrupperne nederst i artiklen.

”Når de faglige rammer er beskrevet, skal indsatserne ud og virke i kommuner, på hospitaler, i skoler osv. Flere af indsatserne er helt nye, og derfor er det vigtigt, at vi følger dem tæt, samler op og løbende genovervejer, om vi skal tilpasse og justere dem, så vi hele tiden er på rette spor. Arbejdet har Sundhedsstyrelsens højeste prioritet, og det er et stort og vigtigt ansvar, som vi er meget bevidste om, og som vi løser bedst i samarbejde med andre,” siger Søren Brostrøm. 

Arbejdet følger dermed den model, Sundhedsstyrelsen har brugt tidligere på kræftområdet, hvor fire store kræftplaner blev fulgt tæt og løbende justeret. Samtidig var en national monitorering og ambitiøse kræftpakker udviklet af arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen med til at løfte kvaliteten mærkbart over en ti-årig periode.

Det fremgår af regeringsgrundlaget for den nuværende regering ”Ansvar for Danmark”, at der skal udarbejdes en ny 10-årsplan for psykiatrien. Det nationale råd vil derfor også få en rådgivningsopgave i forbindelse med udarbejdelsen af udspil til den nye 10-årsplan.

Se kommissorium for Nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed

De faglige arbejdsgrupper

Arbejdsgruppe vedrørende faglige rammer for etablering af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse

Deltagere:
 • Dansk Psykolog Forening
 • Børne- og Ungdomspsykiatris Selskab
 • Danske Handicaporganisationer
 • Danske Regioner
 • KL
 • Headspace
 • Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 • Bedre Psykiatri
 • Psykiatrifonden
 • BUPL
 • Danmarks Lærerforening
 • Landsamrådet af PPR-chefer
 • Dansk Pædiatrisk Selskab
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Skolelederforeningen
 • Socialrådgiverne
 • Børne- og Kulturchefforeningen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet samt Social-, Bolig- og Ældreministeriet er observatører.

 

Arbejdsgruppe vedrørende forløbsbeskrivelser for børn og unge med psykoselidelser

Deltagere:

 • Danske Regioner
 • KL
 • Børne- og kulturchefforeningen
 • repræsentanter fra kommuner og regioner
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Sygepleje Selskab
 • Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Socialpædagogernes Landsforbund
 • Bedre Psykiatri
 • SIND Ungdom
 • Sundhedsdatastyrelsen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Social-, Bolig- og Ældreministeriet er observatører.

 

Arbejdsgruppe vedrørende forløbsbeskrivelser for voksne med psykoselidelser

Deltagere

 • Danske Regioner
 • KL repræsentanter fra kommuner og regioner
 • Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Sygepleje Selskab
 • FOA
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Socialpædagogernes Landsforbund
 • Dansk Selskab for Fysioterapi
 • Ergoterapeutforeningen
 • Bedre Psykiatri
 • Landsforeningen SIND
 • Sundhedsdatastyrelsen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Social-, Bolig- og Ældreministeriet er observatører. 

 

Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg til rådgivning om fagligt oplæg til en handlingsplan på området

Deltagere

 • Danske Regioner
 • KL
 • Centrene for selvmordsforebyggelse i regionerne
 • Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
 • Center for Selvmordsforskning
 • Danske Patienter
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Dansk Sygeplejeråd
 • DepressionsForeningen
 • Odense Kommune
 • Livslinien
 • Lægeforeningen
 • Netværket for Selvmordsramte
 • Psykiatrifonden
 • Papageno gruppen
 • Social- og Boligstyrelsen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Øvrige arbejdsgrupper, følgegrupper mv. nedsættes løbende i forbindelse med Sundhedsstyrelsens opgaver under 10-årsplanen.

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vi har udskiftet det system, som vi udsender nyheder og pressemeddelelser med.

 

Vores pressemeddelelser og nyheder er nu opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Pressemeddelelser

Nyt på sundhedsområdet