xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye anbefalinger skal se på forebyggelse og behandling af mistrivsel hos personer med demens

Sundhedsstyrelsen vil sammen med faglige eksperter udarbejde nye anbefalinger for, hvordan adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens kan forebygges og behandles.

04 MAJ 2023

En stor del af de mennesker, der rammes af demens, vil efterhånden som sygdommen skrider frem, opleve svækkelse af de kognitive funktioner og udvikle symptomer på psykisk mistrivsel.

En arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen skal derfor udarbejde nye nationale kliniske anbefalinger, som skal støtte op om arbejdet med at forebygge og behandle psykisk mistrivsel hos personer med demens.

”Mistrivsel hos en person med demens kan fx vise sig som irritation, aggression, apati eller angst. Symptomerne kan være meget belastende både for den enkelte, de pårørende og for sundhedspersonalet som kan have svært ved at forstå, hvorfor personen reagerer, som de gør. Det kræver store ressourcer af personalet at håndtere adfærden, og det er ofte den kognitive svækkelse og symptomerne på den psykiske mistrivsel, der er den afgørende årsag til, at personen må flytte i plejebolig,” fortæller Lotus Sonnenborg, forperson for den kommende arbejdsgruppe

Arbejdet begynder i juni 2023, og vi forventer, at anbefalingerne er klar til udgivelse i forsommeren 2024.

”Vi glæder os meget til at komme i gang med de nye anbefalinger. Det er vigtigt, at sundhedspersonale, der giver pleje, omsorg og behandling til personer med demens, har den nyeste viden om, hvordan man bedst muligt forebygger og behandler mistrivsel hos denne gruppe” fortsætte Lotus Sonnenborg

De nye anbefalinger kommer til at erstatte tidligere anbefalinger og retningslinjer på området. Det gælder de to retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen udgav i 2018 og 2019 ”Demens og medicin” og ”Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens”.

Til at rådgive os har vi bedt følgende organisationer om at udpege repræsentanter til arbejdsgruppen:

 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Selskab for Geriatri
 • Dansk Neurologisk Selskab
 • Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Sygepleje Selskab
 • Dansk Selskab for Fysioterapi
 • Socialpædagogerne
 • Ergoterapeutforeningen
 • DemensKoordinatorer i Danmark
 • FOA
 • Danske Patienter
 • Ældre Sagen

For at sikre implementering i nationale, regionale og kommunale behandlingsvejledninger og instrukser, har vi anmodet følgende myndigheder/organisationer om at udpege repræsentanter til en referencegruppe:

 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Socialstyrelsen
 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsforening
 • Lægemiddelstyrelsen

Se kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske anbefalinger for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens:

Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens

Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for en række forskellige kroniske og ofte fremadskridende sygdomstilfælde i hjernen. Ved demens ses en vedvarende svækkelse af de kognitive funktioner som fx hukommelse, intelligens, personlighed og følelsesliv.

 

I Danmark er der årligt over 7000 nye tilfælde af demens og op imod 90.000 personer lever med demens.

Hvad er en national klinisk anbefaling?

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger skal fungere som beslutningsstøtte, når fagpersoner skal træffe beslutninger om, hvilken sundhedsfaglig indsats der skal tilbydes i specifikke kliniske situationer. Anbefalingerne har ofte et tværfagligt og tværsektorielt fokus og skal medvirke til, at der kommer ensartede tilbud om forebyggelse, undersøgelse og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

 

En national klinisk anbefaling er afgrænset til en specifik problemstilling i et patientforløbet, hvor der er fundet særlig behov for at afdække evidensen. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger kan ikke stå alene. De skal implementeres og understøttes af de vejledninger og metoder, sundhedspersoner bruger i deres daglige kliniske arbejde.

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

Nyt på sundhedsområdet

Nyt på ældreområdet