xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny vejledning beskriver anbefalinger for nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger

Radioaktive lægemidler bruges til diagnostik og behandling af en række sygdomme. Den nye vejledning beskriver, hvordan hospitalsafdelinger, der udfører disse undersøgelser og behandlinger, kan efterleve kravene i strålebeskyttelseslovgivningen.

30 MAR 2023

Den nye vejledning samler regler og anbefalinger på området:

”Nuklearmedicin er et komplekst område, hvor der benyttes flere typer strålekilder afhængigt af den undersøgelse eller behandling, patienten skal have. Den nye vejledning har fokus på, hvordan man kan opfylde de krav, der gælder, når man anvender strålekilder på nuklearmedicinske afdelinger, f.eks. ved skanningsmetoder som SPECT-CT og PET-CT. Krav, som er med til at sikre strålebeskyttelse af patienter og personale”, fortæller sektionsleder Hanne Waltenburg.

Vejledningen indeholder blandt andet anvisninger til, hvordan hospitalsafdelinger ansøger om tilladelse til at udføre undersøgelser og behandlinger inden for nuklearmedicin, hvordan en nuklearmedicinsk afdeling indrettes, og hvilke kompetencepersoner der kræves. Desuden beskriver den, hvordan radioaktivt affald skal håndteres. 

Kontaktperson for vejledningen: Hanne Waltenburg (hwa@sis.dk)

Vejledning om nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger