xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny forenklet vejledning beskriver indholdet i regionale og kommunale sundheds­beredskabs­planer

Sundhedsstyrelsen har forenklet vejledningen om, hvad kommuner og regioners sundhedsberedskabsplaner bør indeholde så den er lettere at anvende.

25 MAJ 2023

Sundhedsstyrelsen udkommer nu med en mere brugervenlig vejledning på sundhedsberedskabsområdet, der er blevet forkortet og forenklet, så det er muligt hurtigt at skabe sig et overblik over, hvilke opgaver og ansvar, man som kommune og region skal løfte i forbindelse med deres sundhedsberedskab. For at gøre det lettere for den enkelte bruger af vejledningen er det tydeliggjort, hvornår en opgave er pålagt i henhold til lovgivningen, og hvornår det er en anbefaling om hensigtsmæssig praksis. Der er derudover, som noget nyt sat øget fokus mulighed for rådgivning ved Sundhedsstyrelsen.

Den opdaterede vejledning tilfører ikke nye opgaver eller ansvarsområder til hverken kommuner eller regioner. Vejledningen har tidligere indeholdt en beskrivelse af og eksempler på koncepter, opgaver og ansvar. De er taget ud af vejledningen og er i stedet uddybet i to håndbøger målrettet henholdsvis kommuner og regioner. Håndbøgerne kan bruges som et opslagsværk, der supplerer vejledningen, men de kan også bruges selvstændigt til inspiration.

”Vi har været i dialog med alle brugere af den nuværende vejledning siden efteråret og er meget glade for den gode dialog og de mange inputs vi har fået. Med den nye vejledning har vi forsøgt at gøre planlægningen af sundhedsberedskabet nemmere at gå til, bl.a. ved at tydeliggøre hvilke opgaver regioner og kommuner er pålagt i henhold til lovgivningen på området og hvilke opgaver, der kan tilpasses den enkelte region og kommune,” siger sektionsleder Karen Geismar.

Bedre integration med den øvrige del af samfundets beredskabsplanlægning

Vejledningen og de nye håndbøger går ikke i dybden med de enkelte begreber og opgaver, som indgår i god beredskabsplanlægning såsom kriseledelse, aktivering og drift mv. Derimod henvises til den tilgang og de værktøjer, som Beredskabsstyrelsen anvender, bl.a. i deres vejledning Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning, så det sikres, at der er en ensartethed og integration mellem sundhedsberedskabet og de øvrige beredskabsmyndigheder.

Læs vejledningen

 

Sundhedsberedskabskonference i maj

 

Kommuner og regioner har mulighed for at høre mere om den opdaterede vejledning og god beredskabsplanlægning, når Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Region Syd afholder en konference om planlægning af sundhedsberedskabet. Konferencen bliver holdt i DGI Huset i Vejle onsdag den 31. maj 2023 og har mere end 190 tilmeldte. Konferencen handler bl.a. om, hvordan man kommer godt i gang med god beredskabsplanlægning, samarbejde og fremtidens sundhedsberedskab.

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet