xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger ser på indsatsen for mennesker med kroniske smerter

Sundhedsstyrelsen har sendt anbefalinger for mennesker med kroniske smerter i høring.

18 SEP 2023

Anbefalingerne ser på organiseringen af smerteområdet på tværs af sektorer og på indsatser til at udrede og behandle mennesker med kroniske smerter.

Anbefalingerne beskriver, at en biopsykosocial tilgang bør anvendes i hele forløbet og hvordan det kan gøres. Desuden er der anbefalinger til, hvordan mennesker med smerter kan blive udredt, uden at skulle have et unødigt langt udredningsforløb og hvordan almen praksis kan vurdere deres behandlingsbehov.  Anbefalingerne kommer også ind på de tværfaglige indsatser i det primære sundhedsvæsen, indsatser i forbindelse med planlagte operationer og indsatser der hører under de tværfaglige smertebehandlingsenheder.

Kroniske smerter er meget udbredt. Hver femte lider af kroniske smerter, bredt fordelt i befolkningen på tværs af alder, køn og baggrund. 

Kroniske smerter kan påvirke på mange områder. Der kan være mange følger af at have smerter, for eksempel søvnproblemer og psykologiske følgevirkninger som angst, depression, katastrofetanker mv. Selve det at have en hverdag med kroniske smerter kan også udfordre det sociale liv, og det kan påvirke de nærmeste pårørende og have indflydelse på, om de kan fastholde deres arbejde. 

Mennesker med kroniske smerter har ofte forløb flere steder i sundhedsvæsenet, og det stiller store krav til koordinering på tværs af specialer og sektorer. Forløbene for mennesker med kroniske smerter kan derfor være præget af udfordringer med mangelfuld koordinering mellem forskellige dele af forløbet. Det kan give lange og usammenhængende forløb med risiko for sociale og familiære udfordringer samt tab af tilknytning til arbejdsmarkedet.

Anbefalingerne er i offentlig høring frem til fredag den 6. oktober 2023 kl. 12.00. Anbefalingerne forventes at være klar i slutningen af 2023. 

Høringen ligger på Høringsportalen