xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

6 nye opskrifter på vellykket alkoholforebyggelse blandt børn og unge

Et nyt inspirationskatalog giver en række gode eksempler på, hvordan kommuner kan skabe sunde rammer og fællesskaber uden alkohol som omdrejningspunkt.

01 JUN 2023

Det har stor effekt på børn og unges alkoholforbrug og debutalder, hvis alle voksne rundt om de unge arbejder sammen om at skabe sunde rammer for fællesskaber, hvor alkohol ikke er omdrejningspunktet. Landets kommuner har en unik mulighed for at påvirke tilgængeligheden af alkohol og prioritere forebyggende indsatser og rammer i skoler, fritidsliv og i nattelivet for børn og unge.

”Danske unges alkoholforbrug ligger forsat højt sammenlignet med andre europæiske lande, og danske unge ligger øverst, når det handler om fuldskabsorienteret druk. Der er derfor gode grunde til at arbejde for en sundere alkoholkultur i Danmark, og arbejdet skal gøres i fællesskab. Unges alkoholkultur afspejler de normer, regler og rammer, de møder. Det er vigtigt, at vi som voksne tager ansvaret på os. Landets kommuner har her en afgørende rolle, fordi de har muligheden for at ændre rammer og normer i de miljøer, som unge befinder sig i - uanset om det er skoler, fritidsliv eller nattelivet” siger sektionsleder Maja Bæksgaard Jørgensen.  

Seks områder, hvor kommunen kan sætte ind

Inspirationskataloget viser seks indsatsområder, som kan hjælpe til at reducere unges alkoholindtag og udskyde alkoholdebuten. Hvert indsatsområde beskriver konkrete kommunale indsatser. Der er blandt andet eksempler på, hvordan kommuner kan skabe nye fællesskaber for unge, hvor forældrene også er involverede. Der er også gode eksempler på, hvordan skoler og ungdomsuddannelser kan holde fester og andre aktiviteter, hvor alkohol ikke er omdrejningspunktet. 

”Kommuner har mulighed for at bruge den her viden og de 6 gode eksempler, så der kan skabes nogle sunde fællesskaber for børn og unge. Inspirationskataloget viser for eksempel, hvordan man kan holde sidste skoledag uden alkohol, og hvordan man kan involvere forældre på ungdomsuddannelser gennem større kampagneindsatser med forældrearrangement, nyhedsbreve og temabaserede forældremøder. Det er noget, vi ved, at mange kommuner er interesseret i at arbejde mere med”, siger Maja Bæksgaard Jørgensen.

Inspirationskataloget er udarbejdet af Alkohol & Samfund for Sundhedsstyrelsen. Det bygger på viden fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om alkohol og erfaringer fra partnerskabsindsatsen Fælles om ungelivet. De forskellige cases i kataloget er udvalgt i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Alkohol & Samfund, Sundby-netværket, Center for Forebyggelse i Praksis, SSP-samrådet og pilotkommuner fra Fælles om ungelivet

Alkoholforebyggende rammer for børn og unge - et inspirationskatalog til kommuner

Læs mere om fælles om ungelivet her

 

De seks indsatsområder

  1. Inddragelse og involvering af forældre: Forældre har en vigtig betydning for børn og unges alkoholdebut og -indtag. Indsatsområdet giver eksempler på, hvordan forældre skal hjælpes til at tage stilling til alkohol, lave fælles alkoholaftaler og involvere sig i børn og unges fællesskaber. 
  2. Attraktive ungemiljøer og indsatser målrettet symbolske begivenheder: Ungemiljøer uden alkohol kan inkludere flere unge og rykke ved den eksisterende alkoholkultur. Kommuner får her inspiration til at skabe nye eller forandre de eksisterende begivenheder, som sidste skoledag og klubtilbud. 
  3. Dialog om alkoholpolitik i foreningslivet: Mange børn og unge tilbringer en stor del af deres fritid i kultur- og fritidsforeninger. Kommunerne får inspiration til, hvordan foreninger kan være med til at sikre sunde rammer og inkluderende fællesskaber for børn og unge via alkoholpolitikker. 
  4. Alkoholpolitik og -forebyggelsesindsatser på tværs af ungdomsuddannelserne: Indsatsområdet giver eksempler på, hvordan kommunen kan hjælpe med at bakke op om sundere fællesskaber på ungdomsuddannelser, for eksempel gennem en fælles alkoholpolitik på tværs af alle ungdomsuddannelser. 
  5. Samarbejde om festmiljøer og natteliv: Indsatsområdet giver eksempler på, hvordan kommuner kan samarbejde systematisk med aktører i og omkring nattelivet, for eksempel spillesteder og diskoteker, så nattelivet bliver mere trygt for unge.   
  6. Strategisk involvering af lokalsamfundet: Indsatsområdet giver eksempler på, hvordan man kan samarbejde med flere aktører, såsom detailhandlen, fritidslivet, forældre, unge, restauratører m.fl. om at mindske unges alkoholindtag og udskyde deres alkoholdebut.
 

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt om forebyggelse

Nyt på sundhedsområdet