xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandling af søvnforstyrrelser med melatonin

Sundhedsstyrelsen udgiver nye nationale kliniske anbefalinger for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge. Til børn og unge med længerevarende søvnforstyrrelser, der påvirker dagligdagen, og hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig effekt, kan man overveje behandling med melatonin.

02 NOV 2022

Brug af melatonin blandt børn og unge er steget markant, både blandt børn og unge, der har en sygdom, der kan medføre søvnforstyrrelser, og blandt børn og unge, der ikke har en sygdom, der kan forklare søvnforstyrrelser. Derfor har Sundhedsstyrelsen set på, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge melatonin. 

Søvnforstyrrelser blandt børn og unge er meget almindelige, og op imod hver fjerde ung mellem 15 og 25 år har ugentlige problemer med at sove. Søvn har stor betydning for børn og unges sundhed, udvikling og trivsel. Utilstrækkelig søvn kan blandt andet give irritabilitet, påvirke humør og koncentrationsevne, give adfærdsproblemer, og føre til dårligere præstationer i skolen og under uddannelse.

Søvnforstyrrelser er især hyppige blandt børn og unge med psykiske udfordringer, men også blandt andre børn og unge er søvnforstyrrelser almindelige.
Søvnhygiejniske tiltag som fx faste senge- og stå op-tider er altid førstevalget for behandling af søvnforstyrrelser hos børn og unge. De omfatter en samlet indsats med rådgivning om adfærd, rutiner og forhold, der kan fremme, at barnet/den unge sover bedre. 

Man kan overveje behandling med melatonin i de situationer, hvor søvnforstyrrelserne påvirker barnet/den unge i en sådan grad, at det går ud over dagligdagen og der ikke er tilstrækkelig effekt af de søvnhygiejniske tiltag, eller andre ikke-medicinske behandlinger, som for eksempel brug af tyngdeprodukter.

De nye anbefalinger gælder både for børn og unge i alderen 5-20 år, hvor der ikke er en kendt årsag til søvnforstyrrelserne, og for børn og unge i alderen 2-20 år, hvor søvnforstyrrelsen ses i sammenhæng med anden sygdom.


Børn og unge med ADHD og autisme er ikke omfattet af de nye anbefalinger, da Sundhedsstyrelsen tidligere har udarbejdet selvstændige anbefalinger for de to grupper. 

National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Søvnhygiejniske tiltag

Søvnhygiejniske tiltag er førstevalget ved behandling af søvnforstyrrelser hos børn og unge. De omfatter en samlet indsats med rådgivning om adfærd, rutiner og forhold, der fremmer bedre søvn. 

Tiltagene bør afprøves i minimum fire uger og indeholde vejledning inden for følgende tre punkter:

  • Rutiner og søvnrytme-regulerende tiltag (fx faste senge- og stå op tider)
  • Fysiske rammer omkring sovemiljø (fx temperatur, lyd, lys, forstyrrelser)
  • Følelsesmæssig regulering og forældrestøttende tiltag (fx undgå konflikter)

Nationale kliniske anbefalinger

Sundhedsstyrelsen udarbejder nationale kliniske anbefalinger i samarbejde med landets faglige eksperter. Anbefalingerne skal medvirke til, at der kommer ensartede tilbud om undersøgelse og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet. Anbefalingerne er primært rettet til sundhedsprofessionelle.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger kan ikke stå alene. De skal implementeres og understøttes af de vejledninger og metoder, sundhedspersoner bruger i deres daglige kliniske arbejde, fx retningslinjer, behandlingsvejledninger og lokale instrukser og elektroniske beslutningsstøttesystemer. 

Kom og bliv klogere på hvordan vi bliver bedre til at behandle børn med medicin, når Sundhedsstyrelsen og Rationel farmakoterapi d. 8. november 2022 holder konference om medicin til børn. 

 

Kom til konference om medicin til børn