xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Robust og forberedt beredskab ved nukleare uheld i fremtiden

Forløbet med covid-19 i de seneste to år har vist os, at det er vigtigt at være forberedt. Krigen i Ukraine har vist os, at verden er uforudsigelig. Derfor har Sundhedsstyrelsen revurderet rammerne for Danmarks jodberedskab, der skal kunne bruges i tilfælde af et nukleart uheld i vores nærområde.

11 APR 2022

Et jodberedskab skal kun anvendes i tilfælde af nukleare uheld i Danmarks nærområde. Det danske jodberedskab vil derfor kunne bruges, hvis et væsentligt radioaktivt udslip rammer Danmark fra et uheld på et kernekraftværk i Danmarks nærområde eller fra en ulykke med et nukleart drevet fartøj i dansk farvand.  

Sundhedsstyrelsen har med baggrund i Beredskabsstyrelsens prognoser og konsekvensberegninger for risikoen for en nuklear hændelse i Danmarks nærområde samt WHO’s anbefalinger om brug af jodtabletter til risikogrupper anbefalet, at det nuværende lager øges, så der indkøbes 2 millioner jodtabletter. De skal på lager og kunne uddeles til risikogrupperne, i tilfælde af at Danmark rammes af et alvorligt udslip, der indeholder jod fra et kernekraftværk eller udslip i vores nærområde. Jodtabletter har udelukkende effekt ved indånding af radioaktivt jod og skal derfor ikke anvendes, hvis et udslip ikke indeholder jod.

Et dansk lager på 2 millioner jodtabletter vurderes at kunne dække risikogruppen bestående af børn og unge op til og med 18 år, udgående sundheds- og beredskabspersonale op til og med 40 år samt gravide og ammende.

Det overordnede råd i forbindelse med et alvorligt udslip, der bevæger sig ind over dansk område, er fortsat at gå indenfor. Dette vil helt overordnet bidrage til at beskytte mod direkte stråling og mod indånding af radioaktive stoffer som cæsium, strontium og jod. Indtag af stabilt jod i form af jodtabletter vil derudover beskytte mod at optage radioaktivt jod i skjoldbruskkirtlen og en evt. senere forhøjet risiko for udvikling af skjoldbruskkirtelkræft. Indtagelse af stabilt jod vil primært have en effekt for børn og unge samt gravide og ammende. For personer over 40 år ser man ingen beskyttende effekt ved at indtage jodtabletter.

Der er netop indgået kontrakter med danske produktionsapoteker om levering af den første del af jodtabletterne, der bliver leveret inden for de næste 2-3 måneder. Parallelt med indkøbet arbejdes der med at fastlægge en distributionsmodel.

Læs mere om jod og jodtabletter

Opdateret 13. april 2022 med denne tilføjelse:

Beredskabsstyrelsens prognoser og konsekvensberegninger, der er indgået i beslutningsgrundlaget, er samlet i en rapport fra 2018, der kan læses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside:

Potentielle doser fra radioaktivt jod ved postulerede nukleare uheld (brs.dk)