xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opfølgnings- og læringsforløb styrker arbejdet med den faglige kvalitet i ældreplejen

Plejeenheder, der har modtaget påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn, har det seneste år modtaget et målrettet opfølgnings- og læringsforløb fra Videnscenter for værdig ældreplejes rejsehold. Evalueringen af forløbene viser, at plejeenhederne generelt har oplevet arbejdet med opfølgnings- og læringsforløbene meget positivt.

03 OKT 2022

Opfølgnings- og læringsforløb er obligatoriske for de plejeenheder, der har modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn. Forløbene bliver tilrettelagt specielt til den enkelte plejeenhed, ud fra en vurdering af enhedens behov og påbuddets karakter. De første forløb blev tilbudt fra sommeren 2021 og gennemføres med konsulenter fra det udgående Værdighedsrejsehold under Videnscenter for Værdig Ældrepleje i Sundhedsstyrelsen.

Evalueringen viser, at mange plejeenheder allerede oplever, at forløbet har positiv effekt på for eksempel den faglige kvalitet, kulturen og tilgangen til borgerne samt samarbejdet med pårørende. Ledere og medarbejdere giver således udtryk for, at virkningerne både kommer borgere, pårørende og medarbejdere til gode.

”Vores værdighedsrejsehold kommer ud i en hverdag, hvor man ofte står i en meget vanskelig situation efter at have fået et påbud, og hvor ledere og medarbejdere har en stor opgave foran sig med at styrke kvaliteten af de sociale- og plejefaglige indsatser. Vi er derfor rigtig glade for, at størstedelen af plejeenhederne oplever, at forløbet med målrettet støtte til faglig læring og udvikling i plejeenheden har værdi og allerede giver positive virkninger i hverdagen selv efter kort tid”, siger enhedschef Mads Biering la Cour.

Samlet set viser evalueringen, at særligt den praksisnære tilgang har været med til at hjælpe læring og forandring på vej hos de plejeenheder, der har deltaget. Forløbene har blandt andet haft en positiv indflydelse på medarbejdernes tilgang til borgerne, og har påvirket den faglige kvalitet og kultur på både medarbejder- og ledelsesniveau positivt. Konkret fremhæves det, at opfølgnings- og læringsforløbet har resulteret i, at medarbejderne blandt andet har fået et fælles sprog i opgaveløsningen. De oplever også, at kulturen efterfølgende er præget af et større engagement og et tættere sammenhold, hvor medarbejderne er klædt bedre på til at hjælpe hinanden på tværs af afdelinger og teams.

Samtidig giver mange enheder udtryk for, at medarbejderne efter forløbet i højere grad har blik for det hele menneske og forsøger at forstå, hvad der ligger bag borgerens ønsker og adfærd. Mange enheder fremhæver også, at forløbet har hjulpet med at styrke medarbejdernes samarbejde med de pårørende.

Ordningen med obligatoriske læringsforløb udløber ved udgangen af 2022.

Evaluering af opfølgnings- og læringsforløb i plejeenheder, der har modtaget et påbud