xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye anbefalinger for brug af sarilumab til behandling af covid-19

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger om brug af sarilumab til at behandle børn og unge, voksne, samt gravide og ammende.

19 DEC 2022

De nye anbefalinger om sarilumab til covid-19 rummer både anbefalinger for og imod brug af lægemidlet, afhængig af graden af sygdom. Det betyder, at anbefalingerne om brug er forskellige, alt efter om der er tale om alvorlig sygdom hos fx voksne med behov for ilt uden respiratorbehandling og alvorlig sygdom hos fx gravide med behov for ilt med respiratorbehandling.

Anbefalingerne om sarilumab er del af en række nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19.

Formålet med anbefalingerne er at forebygge infektion, forebygge sygdom efter smitte eller forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Derudover skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger støtte de faglige selskabers arbejde med behandlingsvejledninger og dermed sikre robusthed i forhold til en eventuel udvikling i sygdommen.

Målgruppen for de nationale kliniske anbefalinger er personer i sundhedssektoren, der varetager behandling og pleje af patienter med covid-19, herunder læger og sygeplejersker.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i den nyeste viden på området.

NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19: Sarilumab

Om nationale kliniske anbefalinger

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger skal fungere som beslutningsstøtte, når fagpersoner skal træffe beslutninger om, hvilken sundhedsfaglig indsats der skal tilbydes i specifikke kliniske situationer.

 

Anbefalingerne har ofte et tværfagligt og tværsektorielt fokus og skal medvirke til, at der kommer ensartede tilbud om forebyggelse, undersøgelse og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

 

En national klinisk anbefaling er afgrænset til en specifik problemstilling i et patientforløb og er et supplement til landsdækkende, regionale og kommunale retningslinjer samt behandlingsvejledninger fra de faglige selskaber. Anbefalingerne skal derfor understøttes og implementeres i relevante retningslinjer og behandlingsvejledninger. 

 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger på hjemmesiden her