xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvordan kan vi mindske brugen af antipsykotisk medicin i ældreplejen?

Igennem de seneste år har der været fokus på, at mennesker med en demenssygdom ofte får meget antipsykotisk medicin. Der er behov for at mindske unødig brug af medicinen. Derfor inviterer Videnscenter for værdig ældrepleje til temadage om, hvordan man gør.

12 SEP 2022

Temadagene er for medarbejdere og ledere fra ældreplejen og kommer blandt andet rundt om:

  • Hvad gør antipsykotisk medicin ved hjernen hos mennesker med demens?
  • Hvilke har medicinen af konsekvenser fysisk og psykisk?
  • Hvorfor opleves det for mange som udfordrende at nedbringe forbruget?
  • Hvordan kan du helt konkret arbejde videre med nedbringelse og alternativer til medicin?

På dagen ses der også på, hvordan man som fagperson kan styrke trivslen hos de borgere, som får antipsykotisk medicin og derved mindske brugen af antipsykotisk medicin.

”Langt de fleste er klar over, at brugen af antipsykotisk medicin kan have væsentlige negative konsekvenser for personer med demens, men alligevel er forbruget fortsat for højt. Derfor skal temadagene give bud på, hvordan man som fagpersoner målrettet kan arbejde for at mindske unødvendig brug af medicinen og styrke trivslen”, siger Mads Biering la Cour, enhedschef i Enhed for Ældre og Demens.

Du vil derudover få mulighed for at dykke ned i cases og dilemmaer fra din egen dagligdag, og dagen vil dermed veksle mellem oplæg og konkrete øvelser. Der tages udgangspunkt i personcentreret omsorg, modeller fra Videnscenter for værdig ældrepleje og erfaringer fra Sundhedsstyrelsens demensrejsehold. Dagen er tilrettelagt med fokus på at kunne understøtte dit eget arbejde når du kommer tilbage til praksis.

Målgruppen for dagen er medarbejdere og ledere, som arbejder inden for demensområdet, og som oplever udfordringer og dilemmaer med brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med en demenssygdom. Temadagene bliver holdt af henholdsvis sygeplejerske Malene Kjær Lassen og psykolog Anneke Dapper-Skaaning. Begge har beskæftiget sig med emnet i en årrække blandt andet via Sundhedsstyrelsens demensrejsehold.

Temadagene holdes tre steder i landet som fysiske heldagsmøder og en af temadagene holdes desuden som webinar.

Praktisk information

Du kan tilmelde dig temadagen tre steder i landet og et webinar:

  • København d. 6. oktober kl. 9-15 i MBKs lokaler, Pilestræde 61, 1112 København K
  • Odense d. 31. oktober kl. 9-15 på ODEON Comwell H.C. Andersen, Odeons kvarter, 1, 5000 Odense C
  • Aalborg d. 3. november 2022 kl. 10-16 på Radisson Blu Limfjord Hotel, Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg
  • Webinar den 25. november 2022 kl.12.30-15.30.

Det er gratis at deltage. Dog er der begrænset antal pladser på temadagene med fysisk fremmøde. Temadagene er primært til ledere og medarbejdere fra ældreplejen. Videnscenteret forbeholder sig ret til, ved overbooking, at afvise interesserede, der tilmelder sig, men ikke tilhører målgruppen.

Tilmelding foregår elektronisk og du kan tilmelde dig her

Kontakt

Spørgsmål vedrørende temadagen kan rettes til vaerdighed@sst.dk

 Læs mere om Videnscenter for værdig ældrepleje på Videnscentrets hjemmeside samt på Facebook og LinkedIn.