xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhed for alle – også LGBTI+

I dag skydes WorldPride-ugen i gang. Sundhedsstyrelsen bruger anledningen til at sætte fokus på, at lighed i sundhed også gælder personer med LGBTI+ baggrund, som på mange områder har dårligere mental og fysisk sundhed, og desværre stadig oplever stigmatisering, både i samfundet og ved kontakter med sundhedsvæsenet.

12 AUG 2021

For Sundhedsstyrelsen er WorldPride en oplagt mulighed til at sætte fokus på vores overordnede mission: Sundhed for alle.

”Sundhedsstyrelsens mission og motto er ’Sundhed for alle’. Det forpligter, også i vores indsatser for LGBTI+ personer. I de senere år har vi haft et særligt fokus på bl.a. at sikre høj kvalitet, lige adgang og respekt i det danske sundhedsvæsens tilbud ved kønsidentitetsforhold. Vi har også fokus på, at der kan være behov for særlige forebyggelsesindsatser for at fremme både mental og fysisk sundhed hos LGBTI+ personer, og vi har et særligt fokus på, at ældre LGBTI+ personer kan have særlige behov, når de får behov for pleje og omsorg i deres alderdom,” siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. 

Undersøgelser peger på, at LGBTI+ personer generelt trives dårligere og har flere livsstils- og sundhedsrelaterede udfordringer end den øvrige befolkning. Eksempelvis er der et højere alkohol- og tobaksforbrug samt højere forekomst af selvmordsforsøg, stress og somatiske sygdomme i LGBTI+ gruppen. 

Indsatser skal fremme sundhed og trivsel

I Sundhedsstyrelsen er der sat en række nye initiativer i gang for at fremme sundhed og trivsel blandt LGBTI+ personer.

En af indsatserne er en informationsindsats til de praktiserende læger, der spiller en central rolle i at forebygge sundhedsproblemer og risikoadfærd. Det indeholder bl.a. et indstik i Månedsskriftet for Praktisk Lægegerning, der giver sundhedspersonalet værktøjer til en bedre og mere effektiv dialog med LGBTI+ personer samt en række podcasts, som bliver klar i løbet af efteråret. 

Vi har udmøntet puljemidler til en øget informationsindsats til transpersoner, der frem til slutningen af 2021 har til formål at oplyse og rådgive forældre, pårørende, pædagogisk fagligt personale og andre omsorgspersoner, så de bliver i stand til at støtte, forstå og vejlede børn og unge om kønsidentitet. Derudover er der udviklet informationsmateriale til forældre med børn med variation i kønskarakteristika, og der er etableret et videnscenter for kønsidentitet med repræsentanter fra brugerorganisationer og fra de lægefaglige miljøer. Desuden er der udmøntet midler til en supplerende rådgivningsindsats til transkønnede.

På ældreområdet er vi på vej med informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale, der arbejder med ældre LGBTI+ personer, som skal oplyse om og synliggøre ældre LGBTI+-personer samt give let tilgængelig information til personalet.

”Det kan være svært at sætte sig ind i de negative oplevelser, som mange LGBTI+ personer har, og som betyder så meget for, at de føler sig accepterede. Derfor er det vigtigt for os at inddrage i udviklingen af nye værktøjer og informationsmaterialer, så vi kan få deres synspunkter og oplevelser med i dem Derfor samarbejder vi også med flere organisationer”, siger Søren Brostrøm.

Se mere om vores indsatser målrettet LGBTI+ personer på www.sst.dk/LGBTI

Læs mere om LGBTI+ personers sundhed på lgbtsundhed.dk

HJÆLP TIL LGBTI+ personer

LGBTI+ personer, der har brug for et godt råd eller bare en anonym snak, kan kontakte én af de forskellige rådgivningslinjer:

 

Sex & Samfunds rådgivere svarer på alle spørgsmål om sex, køn, prævention, følelser, seksualitet, sexsygdomme og seksuelle rettigheder. Der findes både rådgivning til 10-15-årige og til dig mellem 15 og 25 år: sexogsamfund.dk/raedgivning-unge

 

LGBTI+ Danmark tilbyder også rådgivning til alle LGBTI+ personer, der er i tvivl eller bare er nysgerrige, samt familie og venner på telefon og chat: lgbt.dk/raadgivning

 

Sexlinjen tilbyder rådgivning indenfor alt om sex, seksualitet, køn, krop lyst osv. www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/homoseksualitet

 

Hos Aids-Fondet kan du få forebyggende rådgivning om hiv og aids, finde Checkpoint klinikker, som er test- og rådgivningstilbud til unge og LGBT+ personer, samt en hotline. Du kan finde mere information på aidsfondet.dk

 

Desuden kan man finde 6 lægefaglige artikler i Lægehåndbogen og 6 borgerrettede artikler i Patienthåndbogen, og det er Lægehåndbogen og Sundhedsstyrelsens håb, at denne nye samling af viden kan bidrage til øget forståelse for LGBTI+ personers særlige udfordringer, når det gælder sygdom og sundhed. Artiklerne kan findes i Lægehåndbogen og Patienthåndbogen på sundhed.dk: 


Lægehåndbogen: sundhed.dk/laegehaandbogen/forebyggende-medicin/lgbt

 

Patienthåndbogen: sundhed.dk/patienthaandbogen/lgbt