xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Positive svar fra antigentest bør følges op af en PCR-test

Sundhedsstyrelsen har opdateret de faglige anbefalinger om brug af antigentest, også kaldet ’hurtigtest’ eller ’kviktest’. I anbefalingerne beskrives, hvornår der kan bruges antigentest, og hvordan antigentest og PCR-test kan supplere hinanden. Desuden er anbefalingen, at et positivt testsvar fra en antigentest altid bør følges op med en PCR-test.

18 FEB 2021

Sundhedsstyrelsen har opdateret de faglige anbefalinger for antigentest, som i stigende grad bruges i Danmark til at sikre kontrol med COVID-19-epidemien. Antigentest kaldes også kviktest, lyntest eller strakstest, fordi testen kan udføres på teststedet og testsvaret kan gives hurtigere end de mere præcise PCR-test, hvor prøven skal undersøges på et laboratorium.

De opdaterede anbefalinger beskriver, at antigentest fortsat ikke anbefales til personer med symptomer på COVID-19 eller til personer, der har været i tæt kontakt med en smittet, såkaldt ’nære kontakter’. I disse situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at der bruges PCR-test. Antigentest kan derimod bruges, når man for eksempel vil tage én enkelt test forud for en bestemt begivenhed eller når man skal tage en test hyppigt, for eksempel flere gange om ugen.

”Antigentest giver et hurtigt svar og kræver ikke det samme set up som PCR-test. Derfor er de en vigtig del af indsatsen for at hindre spredning med smitte, særligt når flere dele af samfundet åbnes og der er risiko for at smittetrykket stiger igen. Med antigentest kan vi opdage smittetilfælde, som vi ellers ikke ville have opdaget, eller som vi havde opdaget for sent. Det kan for eksempel være ved at teste personale på undervisningsinstitutioner løbende, ved at teste en større befolkningsgruppe én gang eller ved at teste bredt blandt medarbejdere når der har været et eller få smittetilfælde på en arbejdsplads”, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Antigentest kan bruges på virksomheder, institutioner og andre arbejdspladser, hvor de kan tilbydes flere gange om ugen til personer, der arbejder i særlige erhverv. Antigentest kan også med fordel bruges til at teste udvalgte befolkningsgrupper eller personer i geografiske områder, hvor der er mange tilfælde af COVID-19. Endelig kan antigentest bruges forud for større begivenheder for at forebygge smittespredning, eller ved genåbning af udvalgte aktiviteter, når det igen er muligt at møde fysisk op.

Et positivt svar fra en antigentest bør følges op med en PCR-test

Et vigtigt mål ved testningen er, at vi fortsat kan følge og løbende overvåge, hvor udbredte de forskellige virusvarianter er. Dermed ved vi, hvilke varianter der spreder sig i Danmark og hvor meget de spreder sig. Det er ikke muligt at påvise virusvarianter ved en antigentest, men kun ved en PCR-test, og derfor skal man have begge test, hvis man har en positiv antigentest.

”Vi anbefaler, at alle, der får en positiv antigentest, også får foretaget en PCR-test ligeså snart de får besked om, at antigentesten er positiv. På den måde sikrer vi, at vi som samfund kan overvåge virusvarianterne, så vi kan sætte målrettet ind mod dem. Samtidigt kan man med en mere følsom test få bekræftet, at man er smittet” uddyber Søren Brostrøm.

Hvis man får et positivt svar fra en antigentest, skal man gå i selvisolation med det samme. Desuden skal man have udpeget de personer, som man har været i tæt kontakt med, og som man derfor kan have smittet. Det kan man få hjælp til hos Coronaopsporing, en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Se anbefalinger for brug af antigentest

Se hvad du skal gøre hvis du tester positiv med en antigentest