xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

I denne uge inviteres de 55-59-årige

Sundhedsstyrelsen har opdateret vaccinationskalenderen. Den bliver opdateret på baggrund af de seneste prognoser og forventede vaccineleverancer fra producenterne.

10 MAJ 2021

Vaccinationsindsatsen skrider fremad, og vi forventer at være i mål med målgruppe 10a, de 60-64-årige, i løbet af de kommende uger. Det giver luft til, at vi i denne uge kan gå i gang med at invitere borgere i målgruppe 10b, som er de 55-59-årige, til at booke tid til vaccination. 

Vaccinationskalenderen er justeret med nye prognoser for Curevac. Curevac-vaccinen er endnu ikke godkendt til brug i Danmark. Vaccinen forventes først at blive en del af det danske vaccinationsprogram i løbet af sommeren, såfremt den godkendes til brug. 

De opdaterede prognoser betyder, at målgruppe 10d/1, 10d/2 og 10d/3 modtager første stik en uge senere end seneste opdatering af vaccinationskalenderen, mens målgruppe 10d/4 forventes at modtage første stik to uger senere. Slutdatoen rykkes blot en uge, da det planlagte interval mellem 1. og 2. stik for de sidste målgrupper kan justeres til et kortere interval for at sikre større immunitet hurtigere.

I prognoserne er der taget højde for mindre udsving, men det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om prognoser, og at de dermed er behæftet med usikkerhed. Det drejer sig især om usikkerhed vedrørende størrelsen på kommende leverancer.

Vaccinationskalenderen

Vaccination calendar in English