xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alle, der ønsker det, kan være vaccineret inden sommer

Sundhedsstyrelsen har opdateret vaccinationskalenderen. Den bliver opdateret én gang om ugen på baggrund af de seneste prognoser og forventede vaccineleverancer fra producenterne.

15 FEB 2021

Denne uges justering bygger på de seneste prognoser om kommende leverancer af vacciner, og seneste nyt er, at vi nu forventer at modtage lige knap 1 million flere doser inden sommeren, end tidligere antaget.

Det er særligt Pfizer, der fra april og frem vil kunne levere langt flere doser. Til gengæld har AstraZeneca meddelt, at de må nedjustere deres leverancer. 

”Sammenlagt betyder det, at vi kan se frem til at modtage 900.000 flere doser, end vi regnede med i sidste uge – og det betyder så, at vi nu kan forvente at have vaccineret alle, der ønsker det, ved udgangen af uge 25, dvs. senest d. 27. juni. Dermed vil størstedelen af befolkningen være færdigvaccineret, når vi når frem til sommerferien,” fortæller Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Med den aktuelle opdatering af vaccinationskalenderen vil hele målgruppe 3 have modtaget tilbud om vaccination i uge 8, men også målgrupperne 5, 6, 8 og 10 kan forvente at have modtaget tilbud om vaccination lidt tidligere, end det fremgik af den seneste version af vaccinationskalenderen.

I prognoserne er der taget højde for mindre udsving, men det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om prognoser, og at de dermed er behæftet med usikkerhed. Det drejer sig især om usikkerhed vedrørende størrelsen på kommende leverancer.

I denne uge er der fokus på at få givet 1. stik til alle i gruppe 2

I denne uge modtager vi ca. 65.000 doser Comirnaty® fra firmaet Pfizer, og ca. 25.000 vaccinedoser fra AstraZeneca. Vi modtager ingen vacciner fra Moderna i denne uge.

Allerhøjeste prioriteret i den kommende uge, er at få givet første stik til alle i gruppe 2. Gruppe 2 er borgere som er 65 år eller ældre, og som modtager praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Derudover er målet også at nå så mange som muligt i gruppe 3, samt dele af gruppe 5 og 6. Ca. 5.000 doser fra Pfizer skal bruges til andet stik.

”Vi er nået rigtig langt med at få delt vaccinerne ud til vore ældre medborgere og de allermest udsatte. Og med denne uges vaccineleverancer kan vi få taget endnu et ryk, også med de ældre, som bor i egen bolig,” siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Samtlige ca. 25.000 doser fra AstraZeneca vil blive brugt til at førstegangsvaccinere frontpersonale, fortrinsvist i den kommunale sektor.

”Vi har heldigvis fået genoptaget vaccinationen af vores vigtige frontpersonale i sundheds- og plejesektoren. Og det glæder mig at se, at den nye vaccine fra AstraZeneca er blevet taget godt imod. Vi har fået vaccineret en pæn andel af vores ansatte på sygehusene, og nu er planen er få rullet ud til de kommunalt ansatte, for eksempel hjemmesygeplejerskerne, som hver dag besøger nogle af vore sårbare, som bor i eget hjem,” fortæller Søren Brostrøm.

 

Uge 7: hvor mange doser, og hvordan bliver de fordelt?

I uge 7 modtager Statens Serum Institut i alt 67.860 doser Comirnaty®, hvoraf 65.520 doser er til anvendelse i Danmark.
 
Af disse forventes 5.000 doser anvendt til vaccination med 2. stik. De resterende ca. 60.000 doser forventes anvendt til førstegangsvaccination af ældre, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem (gruppe 2), personer som er 85 år og ældre (gruppe 3), personer i særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 (gruppe 5) samt pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 (gruppe 6).
 
 
Danmark modtager også 26.400 doser AstraZeneca®, som bruges til førstegangsvaccination af frontpersonale i sundheds- og ældresektoren i særligt øget risiko for smitte med COVID-19, eller som varetager en kritisk funktion (gruppe 4).