xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opdateret beskrivelse af hvem, der er i øget risiko ved COVID-19

Sundhedsstyrelsen har opdateret det faglige grundlag med beskrivelse af hvilke personer, der på grund af sygdom og alder er i øget risiko, hvis de bliver syge med COVID-19.

10 FEB 2021

Definitionen af, hvem der er i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes med ny coronavirus, bygger på den seneste forskning og på faglig rådgivning fra de lægefaglige selskaber. Sundhedsstyrelsen har opdateret det faglige grundlag, fordi der hele tiden kommer mere viden om sygdommen COVID-19, og om hvordan sygdomsforløbet er påvirket af andre sygdomme og tilstande.

”Vores tidligere definition af personer i øget risiko tilbage fra september måned gælder fortsat, men vi har udvidet definitionen med et par sygdomme, som vi i nyeste gennemgang kan se, også udgør en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Det er blandt andet svær skizofreni og kroniske neurologiske lidelser. Der er også kommet mere viden om gravide med COVID-19, som hyppigere indlægges og føder ved kejsersnit. Både af hensyn til den gravide og til barnet vurderer vi fortsat, at gravide er i øget risiko,” siger sektionsleder Agnethe Vale Nielsen.

Vaccination mod COVID-19

Personer i øget risiko skal tilbydes vaccination mod COVID-19 før resten af befolkningen, og mange vil blive indkaldt på baggrund af høj alder. Langt de fleste personer i øget risiko under 65 år hører til målgruppe 10, men en mindre andel, som er i særligt øget risiko, hører til målgruppe 5. 

”I forbindelse med vaccinationsindsatsen er det vigtigt med opdateret viden om, hvem der er i øget risiko, så lægerne ved, hvem de skal visitere til vaccination. I det faglige grundlag har vi også gjort mere ud af at beskrive andre grupper, som kan være udsatte for smitte med ny coronavirus og derfor kræver en særlig opmærksomhed i vaccinationsindsatsen. Det gælder for eksempel personer med svære funktionsnedsættelser og personer uden fast bopæl, som kan have svært ved at følge anbefalingerne om forebyggelse af smitte, og som derfor også er en del af målgrupperne for tidlig vaccination,” siger sektionsleder Agnethe Vale Nielsen.

Gode råd til personer i øget risiko

På baggrund af den nye vurdering vil Sundhedsstyrelsen også opdatere de gode råd til personer, der er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. 

”Der er ikke grundlag for større ændringer i rådene til personer i øget risiko, men de skal selvfølgelig gennemgås og opdateres, så de stemmer med den faglige vurdering. Når man er blevet vaccineret, skal man også fortsat følge anbefalingerne. På sigt håber vi, at vi kan komme tilbage til en normal hverdag, men det er vi ikke langt nok med vaccinationsindsatsen til endnu,” siger sektionsleder Agnethe Vale Nielsen.   

Sundhedsstyrelsen vil løbende opdatere det faglige grundlag og Gode råd til dig i øget risiko, i takt med, at der kommer ny viden på området.

Personer med øget risiko ved COVID-19 - fagligt grundlag

Gode råd til dig, der er i øget risiko