xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny vaccine fra AstraZeneca bliver den tredje i det danske vaccinationsprogram

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at COVID-19 Vaccine AstraZeneca® fortrinsvist bliver et tilbud til personer under 65 år uden risiko for alvorligt forløb med COVID-19. Vurderingen lægger sig op ad øvrige europæiske landes anbefalinger.

04 FEB 2021

COVID-19 Vaccine AstraZeneca® er den tredje vaccine mod COVID-19, der er blevet godkendt i EU. Vaccinen er udviklet af firmaet AstraZeneca i samarbejde med University of Oxford. Vaccinen fra AstraZeneca er af en anden type (virusvektor) end de to tidligere godkendte vacciner fra BioNTech/Pfizer og fra Moderna, der begge er såkaldte mRNA vacciner.

På baggrund af godkendelsen i EMA forventes vaccinen overordnet at have en effekt på ca. 60%. Der er fortsat studier af vaccinen i gang, og vi vil løbende få mere viden om effekten.

”Vi er glade for, at vi nu har en 3. vaccine at tilbyde i vaccinationsprogrammet mod COVID-19”, fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg. ”Jo flere vacciner vi har til rådighed, jo mere fart kan vi få på udrulningen.”

Vaccinen skal gives to gange med et interval på mindst 4 uger, og højst 12 uger.

”Vi har gennemgået dokumentationen, og indtil vi har set flere data for effekt blandt ældre, er det vores anbefaling, at vaccinen fra AstraZeneca først og fremmest skal være et tilbud til personer under 65 år uden øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19,” fortsætter Bolette Søborg.

De første leverancer af COVID-19 Vaccine AstraZeneca® kommer til Danmark i ugerne 6-8, og de vil i første omgang blive tilbudt personer under 65 år i prioriteringsgruppe 4, som er personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. Revaccination sker i ugerne 10-12.

”Det bliver rigtig godt, at vi nu kan genoptage vaccinationerne af vores personale i sundheds- og plejesektoren. Personalet har måttet træde lidt tilbage i køen, på grund af de nedsatte leverancer i sidste uge”, siger Bolette Søborg.

Den nye vaccine er lettere at håndtere end de to mRNA-vacciner fra Pfizer og Moderna: den kan opbevares på køl, og den er lettere at transportere og håndtere. Det giver mulighed for at nå længere ud med vaccinationstilbud til borgere, der har svært ved at transportere sig til et vaccinationscenter.

Vaccinationskalenderen er opdateret

Ud over vaccinerne fra AstraZeneca modtager Danmark yderligere doser af COVID-19 Vaccine Moderna i uge 6, og de skal bruges til gruppe 3: Personer, som er 85 år og ældre, startende med de ældste først.

Danmark modtog den første Moderna-leverance i uge 2, og det har vist sig, at det er muligt at udtrække mere vaccine fra hvert hætteglas end først antaget, og forventningen er derfor, at der vil være en udnyttelsesprocent på 110% for denne vaccine.

I marts vil Danmark modtage ca. 18.000 ekstra doser fra BioNTech/Pfizer. Det flytter dog ikke ved den samlede vaccinationskalender, men vil betyde, at nogle personer, som allerede nu er inviteret, vil kunne blive vaccineret lidt tidligere end først antaget.

Danmark har endnu ikke modtaget leveranceplaner fra AstraZeneca eller Moderna for marts.

I den aktuelle opdatering af vaccinationskalenderen har vi udskudt 1. stik for målgruppe 2: Personer som er 65 år og ældre og modtager både praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem, til uge 7.

Baggrunden er, at vaccinerne fra BioNTech/Pfizer og Moderna ikke egner sig til vaccination af borgere i eget hjem, fordi de kræver helt særlige hensyn, både når det gælder transport og håndtering. De borgere, som ikke kan komme til et nærliggende vaccinationscenter, må derfor vente lidt længere, før de får deres vaccination.

Sundhedsstyrelsen forventer fortsat, at alle i Danmark, som vaccinerne er godkendt til, har fået tilbud om vaccination ved udgangen af uge 26, 4. juli. I prognoserne er der taget højde for mindre udsving, men det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om prognoser, og at de dermed er behæftet med usikkerhed. Det drejer sig især om usikkerhed vedrørende størrelsen på kommende leverancer.

Se vaccinationskalender