xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny Seponeringsliste fra IRF: Anbefalinger om lægemidler din patient måske ikke behøver

Listen samler danske anbefalinger om lægemidler, som kan seponeres.

15 NOV 2021

Seponeringslisten er et beslutningsstøtteværktøj til medicingennemgang, som giver læger og andre sundhedspersoner støtte til at lave gennemgang af patienters medicin. Sundhedsstyrelsen opdaterer Seponeringslisten årligt, og listen bliver postomdelt sammen med Ugeskrift for Læger i slutningen af november. Skal du på Lægedage kan du også besøge en af regionens stande og få et trykt eksemplar.

”Dette års opdatering har været i en bred offentlig høring, og vi har modtaget flere gode forslag til kommende emner til 2023-udgaven og også gode forslag til justeringer i 2022-udgaven. Vi sætter stor pris på, at mange har brugt tid og energi på at forholde sig til vores arbejde, og vi vil gerne takke den arbejdsgruppe, som hjælper og rådgiver os i arbejdet med Seponeringslisten,” siger specialkonsulent Simon Tarp fra IRF.

Årets Seponeringsliste har fået tilføjet anbefalinger om langtidsvirkende nitrater, pramipexol og 5α–reduktasehæmmere, og der er desuden lavet en større revision af afsnittet om inhalationssteroid til KOL.

Seponeringslisten er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og regionerne.

Seponeringslisten - Sundhedsstyrelsen

Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)