xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nu kan kommuner være med til at afprøve beboerkonferencen som metode på ældreområdet

Vil jeres kommune være med til at afprøve en systematisk og praksisnær metode til at styrke den faglige refleksion hos medarbejderne og skabe trivsel hos borgerne på ældreområdet? Så har I nu muligheden for at deltage i Sundhedsstyrelsens afprøvning af beboerkonferencemetoden.

16 JUN 2021

En beboerkonference er et fagligt rum, hvor man på tværs af faggrupper og vagtlag sætter fokus på en enkelt borger og analyserer vedkommendes adfærd med henblik på at etablere nye faglige indsatser, der kan øge borgerens trivsel.

Siden 2015 er beboerkonferencen blevet brugt og udbredt i ældreplejen med rigtig gode resultater. Erfaringerne viser, at både ledere og medarbejdere oplever beboerkonferencen som en god metode til at reflektere og analysere borgernes adfærd og derigennem styrke de faglige indsatser. I alle sammenhænge har metoden vist sig virkningsfuld og øget trivslen for både medarbejdere og borgere. 

Når I deltager i afprøvningen af metoden vil en praksisekspert fra Sundhedsstyrelsen, hjælpe jer i gang med at holde beboerkonferencer og støtte jer undervejs. Støtten består af bl.a. en temadag, facilitering af fem beboerkonferencer, samt løbende sparring og statusmøder. Derudover vil I modtage to dage med kompetenceudvikling i at implementere og afvikle en beboerkonference. Formålet med afprøvningen er at lave en evaluering af, hvor godt metoden virker.  

”Formålet med evalueringen er at tydeliggøre, hvad man som kommune eller plejecenter får ud af at anvende metoden og hvor mange ressourcer det kræver at implementere. Tidligere erfaringer med metoden har vist rigtig gode resultater, men med evalueringen kan vi stille skarpt på om og hvor meget trivslen for både borgere og medarbejdere øges ved at anvende metoden. Idéen er, at det skal gøre det nemmere for kommunerne at vurdere, om de vil tage metoden i brug,” fortæller enhedschef Mads Biering la Cour.   

Kommuner kan som hovedansøgere ansøge på vegne af både kommunale og private leverandører, herunder selvejende institutioner, friplejeboligleverandører mv. Hver kommune skal søge med tre plejecentre. Afprøvningen forventes at omfatte mindst 100 borgere fordelt på de ni plejecentre og løbe over en periode på et år.

Der bliver holdt et åbent informationsmøde den 13. august 2021 kl. 13-14. Her kan interesserede høre mere om afprøvningsprojektet, og det vil være muligt at stille spørgsmål. 

Læs mere om afprøvningen og ansøg:

Afprøvning af beboerkonferencen