xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nu kan 12-17-årige også blive vaccineret med vaccinen fra Moderna

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har udvidet godkendelsen af Spikevax® (COVID-19-vaccinen fra Moderna), så produktresuméet nu også omfatter 12-17-årige. Ændringen betyder, at begge de vacciner, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, nu kan tilbydes til de samme målgrupper.

23 JUL 2021

I Danmark bruger vi to forskellige vacciner i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19: Spikevax®, fra Moderna og Comirnaty® fra BioNTech og Pfizer. De to vacciner benytter samme teknologi og er det, der kaldes for mRNA-vacciner. Data for både effekt og sikkerhed er også sammenlignelig for de to vacciner, og generelt er der tale om utroligt effektive og sikre vacciner.

Spikevax® har tidligere været kun været godkendt til vaccination fra 18 år og op, mens vaccinen Comirnaty® siden maj 2021 har været godkendt fra 12 år og op. Udvidelsen af godkendelsen af Spikevax® til også at omfatte 12-17-årige betyder, at begge de vacciner, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, nu kan tilbydes til samme målgrupper, og alle, der vaccineres i det generelle danske vaccinationsprogram, vil derfor kunne opleve at få tilbudt én af de to vacciner. Det vil dog fortsat være sådan, at man færdigvaccineres med den samme vaccine, som man fik til 1. stik. Som udgangspunkt vil vi ikke ændre på de vaccinetyper, som man er booket til, så man vil altså stadig vide på forhånd, hvilken af de to vacciner, man vil modtage, når man bliver vaccineret med 1. stik.

”Vi anbefaler begge vacciner ligeværdigt og uden forbehold til alle målgrupper i det generelle vaccinationsprogram, herunder også børn og unge, samt kvinder der er gravide eller ammer. De er begge fremragende vacciner, der er meget veldokumenterede, og utroligt sikre og effektive. Selvom de to vacciner er meget ens, så vil vi dog ikke begynde at ’blande’ de to vacciner mellem 1. og 2. stik, og vi vil også fortsat sikre, at man ved tidsbestillingen kan se, hvilken vaccine man bliver tilbudt,” siger direktør Søren Brostrøm.

De to vacciner i det generelle vaccinationsprogram er yderst effektive. De har en effekt på mellem 94-95 %, hvilket er usædvanligt højt sammenlignet med andre vacciner. Du skal vaccineres to gange for at få den fulde beskyttelse, så du er dækket bedst muligt mod COVID-19.

Tiden mellem 1. og 2. vaccination er forskellig, afhængigt af hvilken vaccine du bliver vaccineret med. Bliver du vaccineret med Spikevax®, skal der som minimum gå fire uger mellem 1. og 2. stik, mens der som minimum skal gå tre uger mellem hvert stik ved Comirnaty®.

Sundhedsstyrelsen vil i den kommende tid opdatere alle materialer om vaccination til de 12-17-årige på baggrund af den nye godkendelse. Desuden vil regionerne få information om, hvordan vaccinen fra Moderna fremover kan komme til at indgå i vaccinationsprogrammet for de 12-17-årige.

Information om de to vacciner:

Se EMA’s nye retningslinjer

Se LMSTs nyhed