xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NGO’er og foreninger kan søge penge til sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsstyrelsen åbner i dag for ansøgninger til puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse for 2022.

14 OKT 2021

Ansøgningsfristen er torsdag den 25. november 2021 kl. 12.00

Der kan søges om penge til nye 1-årige projekter inden for følgende områder:

  • Alkohol
  • Mental sundhed
  • Tobak
  • Fysisk aktivitet
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  • Monitorering på sundhedsområdet


Puljen kan søges af private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer. Hvis man vil ansøge om midlerne, skal man have forebyggelse og sundhedsfremme beskrevet i sine vedtægter, og foreningens/organisationens aktiviteter skal desuden følge Sundhedsstyrelsens overordnede anbefalinger eller målsætninger for det enkelte område.

Der er allerede reserveret penge til de flerårige projekter, som modtog betinget tilsagn i 2021. De omfatter projekter inden for de nævnte seks områder samt projekter om ”seksuel sundhed”, ’astma og allergi’ og ”forebyggelse af dopingmisbrug”. Organisationer, som har fået betinget tilsagn i 2021, vil modtage en mail direkte fra Sundhedsstyrelsen med det skema, som de skal anvende for at genansøge om betingede tilsagn for 2022.

Læs mere om puljen

Læs mere om puljen, inklusiv information om kriterierne for hvert af de prioriterede indsatsområder og om kravene til ansøgningen og ansøgere.

 

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2022

 

Der bliver givet tilskud til konkrete aktiviteter og ikke til generel drift. Der er i alt 45,4 millioner kroner i 2022 i puljen under forudsætning af, at Finanslov 2022 bliver vedtaget. Heraf er ca. 34,03 mio. kr. reserveret til flerårige projekter, der har modtaget betinget tilsagn for 2022, og 8,65 mio. kr. er afsat til foreninger og organisationer med faste bevillinger på Finansloven. Der åbnes derfor op for fordeling af det resterende beløb på ca. 2,72 mio. kr. til nye 1-årige projekter i 2022.