xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lokal indsats styrker vaccinations­tilslutningen

Sundhedsstyrelsen har samlet erfaringerne med at styrke den lokale vaccinationsindsats i områder, hvor der er lavere tilslutning end på nationalt niveau. Evalueringen viser, at tiltagene har hjulpet de borgere, som har fået en invitation, men endnu ikke reageret på den. Derfor fortsætter indsatsen i uge 33.

07 JUL 2021

10 steder i Danmark har i løbet af juni afprøvet forskellige lokale vaccinationstilbud i områder, hvor der er færre vaccinerede, sammenlignet med gennemsnittet for hele landet. Evalueringen viser, at den aktive håndholdte indsats, der foregik i et samarbejde mellem regionerne og kommunerne, har været en god hjælp for dem, der ikke har reageret på deres indkaldelse til vaccination. Samlet er der vaccineret cirka 3000 borgere i de udvalgte boligområder. 

I evalueringen beskrives de forskellige indsatser i pilotprojekterne, hvad indsatsen har bestået af og hvor mange, der er blevet vaccineret på baggrund af indsatsen. Evalueringen beskriver også, hvilke barrierer der er for vaccinedeltagelse og kommer med anbefalinger for den videre vaccinationsindsats, hvor lighed i vaccinationstilslutningen skal fremmes. En af anbefalingerne er, at oprette flere lokale tilbud om vaccination, tættere på borgeren, hvor man kan møde op uden tidsbestilling og at inddrage frivillig- og boligorganisationer til at sikre, at borgerne gøres opmærksom på tilbuddet.

Alle regioner har taget del i indsatsen, der er gennemført i 7 forskellige kommuner. Flere af stederne har kommunen kontaktet borgere for at gøre opmærksom på, at de er inviteret til vaccination og for at tilbyde en tid i det lokale ekstra vaccinationstilbud. Samtidig har det i nogle kommuner været muligt at møde op uden tidsbestilling, hvis man var inviteret til vaccination.

”Kommuner og regioner har gjort en stor indsats. Vi ved, at der kan være nogle barrierer for nogle borgere, som gør, at de ikke bliver vaccineret, selv om de er inviterede. Nogen kan for eksempel have svært ved at finde, forstå og handle på den information, de har fået, eller have svært ved at bruge systemer som e-boks og bookingsystemet til vaccination. Derfor har denne nære indsats været rigtig vigtig”, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø.

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i tilslutning til vaccination på sogneniveau og har kontaktet de kommuner, der har områder med relativt mange borgere, som ikke har reageret på invitationen. Samtidig har Sundhedsstyrelsen peget på fire områder, hvor der er behov for at oprette et lokalt tilbud for at sikre højere tilslutning til vaccination.

”Evalueringen viser, at regioner, kommuner, frivillig- og boligorganisationers samlede hjælp til borgerne har gjort en forskel for, om de bliver vaccineret. Vi vil gerne sikre os, at alle der ønsker vaccination også bliver vaccineret. For at opnå det, skal barrierne gøres så små og så få som mulige. Indsatsen viser, at vi kan nå borgere, der ellers ikke ville blive vaccineret. Derfor fortsætter vi i uge 33 for at sikre høj dækning i alle områder,” siger Niels Sandø.

Følgende kommuner og regioner har lavet en lokal vaccinationsindsats:

Region Nord: Aalborg Kommune
Region Midt: Aarhus Kommune 
Region Syddanmark: Odense Kommune og Fredericia Kommune
Region Sjælland: Slagelse Kommune og Lolland Kommune
Region Hovedstanden: Københavns Kommune og Brøndby Kommune