xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kom på kursus i, hvordan du kan arbejde med evidensbaseret medicin

Sundhedsstyrelsen har lige åbnet for tilmelding til et gratis endagskursus, der giver en introduktion til evidensbaseret medicin og evidensmetoden GRADE.

24 SEP 2021

På kurset får du indsigt i GRADE-metoden, som bliver brugt, når der bliver udarbejdet nationale kliniske anbefalinger i Sundhedsstyrelsen, og du får praktiske redskaber til at vurdere tiltroen til evidens. 

”Hvis du har planer om at udarbejde evidensbaserede kliniske anbefalinger, er kurset her en rigtig god introduktion til, hvad du skal være opmærksom på, så de kan få en høj kvalitet. Du får også en række eksempler på, hvordan vi bruger GRADE-tilgangen i Sundhedsstyrelsen til at omsætte evidens til anbefalinger” fortæller Simon Tarp fra Sundhedsstyrelsen.

Kurset tager afsæt i Sundhedsstyrelsens metodehåndbog og består af en kombination af undervisning og praktiske øvelser. Det giver indsigt i, hvordan du kan konkretisere en klinisk problemstilling, hvad der skal til for at kunne lave en systematisk litteratursøgning, og en systematisk analyse, samt fremstilling af data. Desuden får du praktisk erfaring med de redskaber, der bliver brugt til at vurdere den eksisterende evidens, til at inddrage patientperspektivet i udarbejdelsen, og til at afveje de gavnlige og skadelige virkninger.

Formål

Formålet for kurset er at opnå forståelse for GRADE-processen samt erfaring med delelementer af GRADE-processen i praksis.

Gennem kurset får du:

 • Viden om GRADE-metoden
 • Hjælp med at formulere et klinisk fokuseret spørgsmål, herunder definere population, intervention, comparator og outcome
 • Forståelse for litteratursøgning og udvælgelse af evidens
 • Forståelse for, hvordan du foretager en kritisk vurdering af evidensen
 • Oplæring i at vurdere den samlede tiltro til evidensen ved brug af GRADE-processens fem domæner
 • Erfaring i at læse og fortolke en evidensprofil med henblik på at kunne formulere en anbefaling

Den primære målgruppe for kurserne er medlemmer af Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper for kommende nationale kliniske anbefalinger, men andre er også meget velkommen til at deltage. Det kan fx være klinikere som arbejder med behandlingsvejledninger i de faglige selskaber, forskere som ønsker indsigt i hvordan forskning omsættes til kliniske anbefalinger og personer der arbejder med implementering af kliniske anbefalinger lokalt fx i en region eller på en sygehusafdeling. En forudsætning for et godt udbytte af kurset er, at man har en vis erfaring med at læse videnskabeliglitteratur.

Kursusdage

 • Torsdag den 30. september 2021 - fysisk møde i Sundhedsstyrelsen kl. 9.30 – 15.00
 • Onsdag den 6. oktober  2021- fysisk møde i Sundhedsstyrelsen kl. 9.30 – 15.00
 • Torsdag den 7. oktober 2021 - virtuelt kl. 15.00 – 17.00 - forbeholdt dem, som allerede har kendskab til GRADE, og derfor blot har brug for et opfriskningskursus
 • Tirsdag den 12. oktober 2021 - fysisk møde i Sundhedsstyrelsen kl. 9.30 – 15.00
 • Fredag den 15. oktober 2021 - fysisk møde på Scandic Vejle kl. 9.30 – 15.00
 • Onsdag den 3. november 2021 – fysisk møde i Sundhedsstyrelsen kl. 9.30 – 15.00

Undervisere

Undervisere ved kurset er metodekonsulenterne Mina Nicole Händel, Jeanett Friis Rohde og Anja Ussing fra Sundhedsstyrelsen.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til NKRsekretariat@sst.dk

Læs mere om kurset her

Sundhedsstyrelsens Metodehåndbog