xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fra e-læring til effekt i praksis – gratis e-læring til ledere og medarbejdere i ældreplejen

Videnscenter for værdig ældrepleje tilbyder nu gratis e-læringskurser til ledere og medarbejdere i ældreplejen. Kurserne skal give inspiration og konkrete metoder til at arbejde systematisk med at udvikle en endnu mere værdig ældrepleje.

18 MAR 2021

Arbejder du som medarbejder eller leder i ældreplejen? Og vil du gerne blive endnu bedre til at arbejde med værdig ældrepleje i hverdagen for den enkelte borger? Så kan du nu benytte gratis e-læringskurser fra Videnscenter for værdig ældrepleje. 

Videnscentret tilbyder en samlet pakke med 6 gratis e-læringskurser og materialer med inspiration og konkrete metoder til at arbejde systematisk med at udvikle en endnu mere værdig ældrepleje. På kurserne kan du bl.a. lære om nye metoder til at sætte dig i borgerens sted og få nye redskaber til at styrke og lede kvaliteten i en værdig ældrepleje. 

Sammen med kurserne får du læringsmaterialer og forslag til, hvordan man konkret kan gribe læringsforløbet an og omsætte indholdet af kurserne, så det er lige til at gå i gang med lokale læringsforløb i det daglige arbejde.

”Vores ambition med kurserne og materialerne er, at ledere og udviklingsansvarlige i ældreplejen vil bruge det til at gøre det nemmere at arbejde systematisk med at sikre værdighed i ældreplejen og personcentreret omsorg for den enkelte borger. Materialerne er tænkt som en faglig og tilgængelig håndsrækning, og vi håber, at mange ledere og medarbejdere vil få glæde at materialet – til gavn for både ældre borgere og deres pårørende,” siger Mads Biering la Cour, enhedschef i Enheden for ældre og demens og daglig leder af Videnscenter for værdig ældrepleje.

Følgende kurser er tilgængelige nu

  • ”Værdighed i praksis”, som blandt andet indeholder en konkretisering af værdighed og enkle faglige metoder til at sikre borgerens trivsel, medbestemmelse og livskvalitet
  • ”Perspektivskifte” – en faglig metode til at sætte sig i borgerens sted og få større forståelse for borgerens perspektiv og ønsker, så de kan danne udgangspunkt for den hjælp, borgeren får 
  • ”Lytte og spørge med den anden i centrum”, giver nye redskaber til at kunne spørge og lytte – så man kan blive klogere på, hvad der er særligt vigtigt for den anden. Det kan give flere muligheder for en god samtale både med pårørende og kolleger og for eksempel bedre at kunne forstå en borger med en demenssygdom.
  • ”Forbedringscirklen – de små skridts metode”: For at hjælpe borgerne sætter vi løbende forskellige tiltag i gang, som vi vurderer, måske vil hjælpe borgerne til en bedre trivsel. Vores udfordring er at vi ikke altid får evalueret det, vi sætter i gang. Dette kursus viser en struktureret måde at arbejde med nye handlemuligheder, og have fokus på evaluering, så I er sikre på, at I opnår den ønskede effekt for borgerne
  • ”Ledelse af værdig ældrepleje”: Kurset her giver lederen og den udviklingsansvarlige viden og konkrete systematiske metoder til at styrke kvaliteten og en kultur på arbejdspladsen, der understøtter en værdig ældrepleje.
  • ”Fra e-læring til effekter i praksis”, som indeholder evidensbaseret viden, metoder og konkrete produkter til at sikre at e-læringen omsættes til en mere kvalificeret praksis, borgeren kan mærke.

 

Læs mere og find e-læringskurserne: Gratis e-læring