xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Færre smitteudbrud på plejehjem og færre indlæggelser, efter at vaccinationsindsatsen er sat i gang

Sundhedsstyrelsen gør i statusrapport nummer 10 2021 status over vaccinationsindsatsen frem til den 15. marts.

22 MAR 2021

Vaccinationsindsatsen har nu været i gang i snart tre måneder. Selvom det endnu er for tidligt at drage de endelige konklusioner om vaccinernes effekt mod COVID-19 herhjemme kan der ses en positiv udvikling i både smitteudviklingen og antallet af indlæggelser. Ud af 190.000 personer, der har fået første vaccinedosis for mere end 40 dage siden, er kun 112 personer testet positive for COVID-19.

Samtidig er smitten blandt sundhedspersonale faldet og ligger nu lavere end smitten på landsplan. Blandt personer på over 85 år, hvor mange er vaccineret, er smitten faldet til at være den laveste blandt alle aldersgrupper i den seneste uge, mens smitteudbrud på hospitaler og plejehjem næsten er forsvundet. I uge 10 blev kun én plejehjemsbeboer konstateret smittet med COVID-19. Til sammenligning blev der fundet 446 nye smittetilfælde blandt plejehjemsbeboere i uge 1.

”Det er meget positivt, at vi nu kan begynde at se ændringer i smitten. Både blandt de mest sårbare i samfundet og blandt dem, der passer på de mest sårbare, nemlig personale i sundheds- og ældresektoren.” siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, og fortsætter:

 ”Vi kan selvfølgelig ikke med sikkerhed sige, at det skyldes vaccinerne, eller om det er en effekt af de smitteforbyggende restriktioner. Men ikke desto mindre kan vi se, at smitten falder i de grupper, der er vaccinerede mod COVID-19.”

Samtidig med det faldende smittetryk er indlæggelsesmønsteret for COVID-19 patienter begyndt at ændre sig. Andelen af indlagte COVID-19 patienter over 80 år er faldet fra 28 procent til 12 procent på to måneder. Blandt de personer, der er færdigvaccineret, er der meget få indrapporterede smittetilfælde, der har krævet intensivbehandling på sygehusene.

”Med disse tal får vi bekræftet, at vaccinerne beskytter mod mere alvorlige forløb med COVID-19. Og det er jo netop det, der er formålet med vaccinationsindsatsen.” siger Søren Brostrøm.

Ovenstående tal beskriver den foreløbige udvikling. For at kunne lave konklusioner om vaccinernes effekt er der behov for videnskabelige undersøgelser, der tager højde for en række andre faktorer, der også kan påvirke smitte- og indlæggelsesmønstrene.

Vaccination mod COVID-19: Statusrapport

Følg den løbende udvikling af antallet af indlagte patienter med COVID-19 i Sundhedsstyrelsens ugentlige oversigt over sygehuskapacitet:

Sygehuskapacitet COVID-19