xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

COVID-19 fylder mindre i sundhedsvæsenet - til gengæld belaster RS-virus

Sundhedsstyrelsen følger løbende sygdomsbyrden på sygehuse med fokus på COVID-19, RS-virus, influenza og pneumokoksygdom. Det samme gælder tilslutningen til COVID-19-vaccination og revaccination samt gennembrudssygdomme. Statusrapporten gør status over de seneste to ugers udvikling.

24 SEP 2021

Antal indlagte med COVID-19 er faldet over de seneste uger og belastningen af sygehusvæsnet er gradvist blevet mindre. Effekten af vaccinationsindsatsen slår tydeligt igennem, og langt de fleste nyindlagte med COVID-19 er personer, som endnu ikke er vaccineret, dette på trods af at de kun udgør 13 procent af befolkningen på 12 år eller ældre. Der er fortsat kun ganske få indlæggelser med influenza og pneumokoksygdom, men sundhedsstyrelsen forventer at se en stigning i antallet af indlæggelser med influenza og pneumokoksygdom, i takt med at sygdommene for alvor begynder at cirkulere hen imod slutningen af året.

Over de seneste par uger er der registreret et stigende pres på landets børneafdelinger og i almen praksis grundet RS-virus. Belastningen af børneafdelingerne på grund af RS-virus er markant højere end tidligere år og falder uden for sæson. Data fra de seneste dage tyder dog på, at de seneste ugers kraftige stigning i antal nyindlagte er ved at stabilisere sig, og muligvis er på vej ned i nogle regioner. Der er dog stadig tale om en meget høj belastning af børneafdelingerne, som Sundhedsstyrelsen følger tæt med løbende dialog med regionerne. 

”Vi vil følge antallet af indlæggelser som følge af smitsomme sygdomme i efterår og vinter, så vi sammen med regionerne kan sætte ind, hvis der bliver brug for det. Lige nu er antallet af indlagte børn med RS-virus markant højere end tidligere år, men heldigvis melder regionerne om en let faldende tendens,” siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

”Til gengæld falder antallet af indlagte med COVID-19. Det er rigtig glædeligt, men samtidig må vi bare sige, at hvis man ikke er vaccineret mod COVID-19, så løber man en risiko. Vi kan se, at nogle af dem, der tidligere har været smittet, endnu ikke er blevet vaccineret, og de skal altså se at komme afsted til vaccination,” fortsætter Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Status på vaccinationsindsatsen

Sundhedsstyrelsen anbefaler på nuværende tidspunkt COVID-19 revaccination af personer, som bor på plejehjem og personer med svært nedsat immunforsvar. Indsatsen er godt i gang, og allerede nu er halvdelen i begge grupper revaccinerede eller har booket tid til det 3. stik. 

”Revaccination af de mest sårbare borgere i vores samfund er en topprioritet for os, derfor er det godt at se, at det skrider så hurtigt frem med den indsats. Vi har jo den fordel her i revaccinationsindsatsen, at vi alle kan arbejde videre ud fra de erfaringer, som vi har gjort os med udrulningen af det generelle vaccinationsprogram. Det er guld værd,” siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Status på den generelle vaccinationsindsats mod COVID-19 er, at 86,5 procent af den danske befolkning på 12 år eller ældre har begyndt et vaccinationsforløb, og 84,6 procent er færdigvaccinerede. 

Sundhedsstyrelsen har fortsat fokus på at øge tilslutningen til det generelle vaccinationsprogram. Og fortsætter i samarbejde med regioner og kommuner en lang række lokale indsatser, som skal øge lighed i vaccination, og gøre det endnu lettere for personer, som gerne vil vaccineres, men som endnu ikke har haft mulighed for det, for eksempel at blive vaccineret på arbejdspladsen, i nærmiljøet eller på sit uddannelsessted.

Statusrapport