xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger skal løfte kvaliteten af tilbud til børn og voksne med svær overvægt

Sundhedsstyrelsen beskriver i nye anbefalinger, hvad tilbud om livsstilsintervention til børn og voksne med svær overvægt bør indeholde, for at flest muligt kan lykkes med at nå deres mål. Anbefalingerne skal bidrage til at sikre, at tilbuddene baserer sig på den nyeste viden på området.

04 MAR 2021

Svær overvægt kan have alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser, både for børn og voksne. Derfor har kommuner og regioner et fælles ansvar for at etablere tilbud til de borgere med svær overvægt, der gerne vil have hjælp til at tabe sig eller få nye vaner. Der findes i dag mange forskellige tilbud om livsstilsintervention, men de er meget forskellige på tværs af landet, hvad angår indhold og kvalitet. De nye anbefalinger beskriver, hvad tilbuddene skal indeholde af elementer for at have en god kvalitet.

”Flere og flere voksne og børn har så svær overvægt, at de risikerer at udvikle alvorlige sygdomme og tilstande. Vi vil gerne sikre, at de tilbud, de får, rummer de elementer og har den varighed, som skal til, for at flest muligt lykkes med at ændre deres vaner og livsstil,” siger Tatjana Hejgaard, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Tilbuddet om livsstilsintervention er målrettet børn og voksne med svær overvægt, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering vil have et sundhedsmæssigt udbytte af det. Hos voksne er det fx en sundere vægt og hos børn en sundere vægtudvikling, men målet for den enkelte person skal tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov:  

”Det er meget forskelligt, hvad den enkelte og familien gerne vil opnå. Nogen vil gerne tabe sig, andre ønsker nye vaner i familien eller at kunne spille fodbold igen, og andre igen vil gerne kunne sove bedre eller have færre smerter i knæene. Derfor er det vigtigt at finde det mål, der passer til den enkelte,” fortæller Tatjana Hejgaard. 

Svær overvægt kan, ud over at den udgør en risiko for ens fysiske helbred, også have stor betydning for den mentale sundhed, livskvalitet og trivsel. Derfor er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle ikke gentager de erfaringer, som mange med svær overvægt har med at blive diskrimineret og stigmatiseret i deres hverdag, men at de møder dem åbent og uden fordomme.

"Anbefalingerne har fokus på at løfte kvaliteten i de eksisterende tilbud. Det er vigtigt, at de sundhedsprofessionelle understreger, at tilbuddet er frivilligt, og at det er tænkt som en hjælp til dem, der ønsker at tage imod det. Det må ikke være et tilbud, som sundhedsprofessionelle presser ned over en borger, fordi de selv synes, at det kunne være en god ide for borgeren at tabe sig," siger Tatjana Hejgaard.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i, at effektive tilbud om livsstilsintervention indeholder elementer om kost, fysisk aktivitet, trivsel og livskvalitet samt adfærdsændring – og for børn er det afgørende, at forældre og familie bliver inddraget.

Livsstilsintervention ved svær overvægt

Svær overvægt

Anbefalingerne er et led i Sundhedsstyrelsens samlede indsats over for overvægt og svær overvægt, som foregår både på nationalt, lokalt og individuelt niveau, for eksempel:

  • Anbefalinger i forebyggelsespakkerne til kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 
  • Vejledninger til sundhedsplejersker og praktiserende læger om opsporing og tidlig indsats blandt børn 
  • Materiale om små skridt til vægttab til voksne med overvægt, der selv ønsker at gøre noget ved deres vægt 
  • Undersøgelser af forekomsten af overvægt blandt børn og voksne.

Livsstilsintervention ved svær overvægt

I anbefalingerne forstås livsstilsintervention ved svær overvægt som en helhedsorienteret indsats med det formål, at voksne opnår et blivende vægttab eller at holde deres vægt samt bedre livskvalitet og trivsel.

 

Hos børn er formålet, at de opnår en sundere vægt og en hensigtsmæssig vægtudvikling samt bedre livskvalitet og trivsel.

 

Målene nås primært gennem en ændret sundhedsadfærd i form af sundere vaner og livsstil.

 

De sundere vaner har fokus på vaner omkring mad, måltider og fysisk aktivitet, men der ses desuden på søvn, stillesiddende tid, stress, rygning og alkohol samt på trivsel og livskvalitet.