xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Voksne med erhvervet hjerneskade skal have ensartede forløb

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag opdaterede anbefalinger, som skal sikre mere ensartede og sammenhængende forløb til voksne med erhvervet hjerneskade. Samtidig udgiver Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger, der skal hjælpe fagpersoner til at give en mere ens vurdering af funktionsevnen hos personerne med hjerneskade.

04 SEP 2020

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalingerne om rehabilitering af mennesker med hjerneskade som en opfølgning på et servicetjek af området. Samtidig er de to udgivelser ’Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade’ og ’Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade – en faglig visitationsretningslinje’ blevet samlet til én ny opdateret publikation.

Sundhedsstyrelsens servicetjek viste blandt andet, at der kan opstå tvivl på sygehuset om, hvilket niveau af genoptræning patienter med erhvervet hjerneskade skal have tilbud om. Derudover viste servicetjekket en forskel i, hvordan kommunerne visiterer borgere til genoptræning, samt at det varierer meget fra kommune til kommune, hvor meget borgere og pårørende bliver inddraget. De områder er nu blevet udfoldet i anbefalingerne.

”De opdaterede anbefalinger præciserer, hvilke målgrupperne der er omfattet og deres behov for genoptræning. Vi har lagt særlig vægt på, hvordan borgere og deres pårørende kan blive inddraget både på sygehuset og i kommunen. Vores mål med anbefalingerne er, at personer med erhvervet hjerneskade får et ensartet forløb af høj kvalitet, uanset hvor de bor i landet,” siger seniorkonsulent i Sundhedsstyrelsen Line Riddersholm.

Ny fælles værktøjskasse

Sundhedsstyrelsen kommer samtidig med nye anbefalinger til et nationalt sæt af redskaber til at vurdere funktionsevnen. De skal få fagpersoner på tværs af sektorer til at bruge de samme redskaber, når de skal vurdere funktionsevnen hos voksne med erhvervet hjerneskade.

”Det er vigtigt, at fagpersoner bruger og kender de samme værktøjer, fordi mennesker med erhvervet hjerneskade ofte har komplekse forløb med mange aktører involveret. Derfor er det vigtigt, at alle bruger et fælles sprog og samme terminologi, så vi kan sikre en sammenhæng i forløbene for personen med erhvervet hjerneskade,” siger Line Riddersholm.

Anbefalingerne er udarbejdet med hjælp fra en bredt sammensat arbejdsgruppe med centrale aktører på hjerneskadeområdet. Derudover har en følgegruppe fulgt udviklingen på området og rådgivet Sundhedsstyrelsen om den række af initiativer, der er sat i gang på baggrund af servicetjekket. Initiativerne består bl.a. af puljeprojekter, der ser på brugernes tilfredshed med genoptræning og rehabilitering, samt etablering af udegående funktion fra sygehuse med speciale i neurorehabilitering. 

Læs 'Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade'

Læs 'Anbefalinger for nationale redskaber til vurdering af funktionsevne'