xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen har gjort status på COVID-19 ved indgangen til 6. epidemiuge

Regeringen har i går udmeldt, at der begyndes på en kontrolleret genåbning af udvalgte sektorer i Danmark. Det gælder blandt andet dagtilbud og skoler. ​

07 APR 2020

Danmark er i en situation, hvor smittetrykket er faldende, og epidemikurven er bøjet af. Vi har undgået en voldsom udvikling i epidemien, og de mange indsatser og tiltag – herunder danskernes evne til at holde afstand og fokusere på hygiejne, har begrænset smittespredning i samfundet.

Regeringen har på den baggrund i går udmeldt, at der begyndes på en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet.

”Det er meget glædeligt, at det aktuelle smittetryk er faldende, og at kurven er bøjet af. Men det er samtidig vigtigt at sige, at det er helt afgørende, at vi i den kommende tid fastholder fokus på hygiejne og på at holde fysisk afstand. Vi skal også være ekstra opmærksomme på at beskytte sårbare grupper og i endnu højere grad have fokus på at bryde smittekæder,” siger direktør Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen vil have et helt særligt fokus på de institutioner, der åbner op:

”Det vil være en anderledes vuggestue-, børnehave- og skoledag, man som barn vender tilbage til. Daginstitutioner, dagpleje og skoler bliver pålagt en række forholdsregler i forhold til hygiejne, rengøring, fysisk indretning og organisering af undervisning med videre, så vi fortsat kan forebygge smittespredning af COVID-19. Derfor sender vi i de kommende dage information ud om de konkrete retningslinjer til kommuner, ledelse og ansatte på de berørte institutioner,” siger Søren Brostrøm.

I løbet af påsken vil alle forældre til børn, der skal vende tilbage til dagtilbud og skoler, modtage et brev i e-boks fra Sundhedsstyrelsen med nærmere information. Desuden bliver der udarbejdet information til børn og forældre om, hvordan de skal forholde sig i den nye hverdag.

Man skal fortsat isolere sig, hvis man har symptomer.

”Vi sætter endnu større fokus på at identificere smittede, også dem der kun har milde symptomer. Her er selvisolation i eget hjem fortsat et meget vigtigt tiltag, men vi skal samtidig se på, hvordan vi bedst kan støtte dem, der har svært ved at isolere sig i hjemmet,” siger Søren Brostrøm.

Statens Serum Institut har på baggrund af det aktuelle smittetryk og den udmeldte kontrollerede genåbning af samfundet offentliggjort en ny prognose for epidemiens udvikling. Den nye prognose viser, at epidemien vil have et længerevarende epidemiforløb med en betydeligt lavere top. Det har konsekvenser for planlægningen i sundhedsvæsenet.

”Når der kommer en fladere, men længerevarende epidemi, står sundhedsvæsnet over for en ny stor opgave. Vi skal i gang med en kontrolleret genåbning af sundhedsvæsenet, så vi sikrer, at patienter med fx psykiske lidelser eller hjertesygdomme bliver behandlet, og samtidig skal vi over en længere periode indrette os på at håndtere patienter med COVID-19. Det er en af de store opgaver fremover,” siger Søren Brostrøm.

Se rapporten 'COVID-19 i Danmark - Status ved indgang til 6. epidemiuge'